Paplašinātā meklēšana
    Notīrīt filtrus
    Līdz 30.aprīlim var pieteikties pašvaldības līdzfinansējumam daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai un piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai
    Izsludināta pieteikšanās līdzfinansējuma saņemšanai centralizētā ūdensvada un kanalizācijas sistēmas pieslēgšanai
    Vai tavas pagrabtelpas varētu būt patvertne?