Stacijas pamatskola
“Cielaviņas” dejotāji Jūrmalā

Stacijas pamatskolas un Kubulu pagasta kultūras nama tautu deju kolektīvs "Cielaviņa" 2.jūnijā piedalījās dejotāju festivālā "Latvju bērni danci veda" Jūrmalā.

Tā tik bija dieniņa! Cēlāmies naktī, snaudām autobusā, pinām bizes, pucējāmies, lai ietu gājienā kopā ar vairākiem tūkstošiem bērnu pa skaisto Jomas ielu, ieraudzījām varenu un todien dusmīgu jūru, plivinājām matus un brunčus lielajā vējā, nedaudz samirkām un pat dabūjām pa galvu ar dažiem krusas graudiem, mācījāmies apgūt Kauguru parka skatuvi, trakojām parka rotaļu laukumā, DEJOJĀM lielkoncertā.

Lepojāmies būt kopā tik kuplā taviešu tautu deju draugu pulkā!

Paldies skolotājai Zitai Kravalei, ģērbējai Dzintrai Maculevičai, mammām Rudītei, Anitai, Linai, Guntai!

Informācija: direktore R.Bukša