Komisiju sēžu darba kārtība

Dzīvokļu komisijas priekšsēdētāja Rudīte Krūmiņa sasauc Balvu novada Dzīvokļu komisijas sēdi, kas notiks 2024.gada 14.februārī, plkst. 15:00, klātienē, 3.stāvā, sēžu zālē, Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā.

Darba kārtība:

 1. Par Z. K. iesnieguma izskatīšanu.
 2. Par R. B. īres tiesībām.
 3. Par dzīvojamās mājas “Lapsas”, Garstēdelē, Susāju pagastā, Balvu novadā īri.
 4. Par A. P. iesnieguma izskatīšanu.
 5. Par R. A. izslēgšanu no dzīvokļa jautājumu risināšanā sniedzamās palīdzības reģistra.
 6. Par V. K. izslēgšanu no dzīvokļa jautājumu risināšanā sniedzamās palīdzības reģistra.
 7. Par dzīvojamās platības izīrēšanu K. B.
 8. Par M. H .iesnieguma izskatīšanu.
 9. Par E. Š. iesniegumu izskatīšanu.
 10. Par J. D. iesnieguma izskatīšanu.
 11. Par A. S. iesnieguma izskatīšanu.
 12. Par R. M. iesnieguma izskatīšanu.
 13. Par M. S. iesnieguma izskatīšanu.
 14. Par J. B. iesnieguma izskatīšanu.
 15. Par T. T. iesnieguma izskatīšanu.
 16. Par J. G. iesnieguma izskatīšanu.
 17. Par Ņ. K. iesnieguma izskatīšanu.
 18. Par A. Z. iesnieguma izskatīšanu.
 19. Par V. K. iesnieguma izskatīšanu.
 20. Par A. P. iesnieguma izskatīšanu.
 21. Par V. A. iesnieguma izskatīšanu.
 22. Par V. K. īres tiesībām.
 23. Par S. B. iesnieguma izskatīšanu.