Iedzīvotājiem Pašvaldība
No 1. jūnija daļai Balvu novada pašvaldības iestāžu mainīsies darba laiks

No 1. jūnija daļai Balvu novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību darbiniekiem noteikts nepilns darba laiks, proti, nepieciešams uz noteiktu laika periodu pāriet uz četru dienu darba nedēļu, kas ietekmē arī pašu iestāžu un struktūrvienību darba laiku.

Balvu novada domes ārkārtas sēdē, kas norisinājās 15. aprīlī, tika apstiprināts Balvu novada pašvaldības budžeta izdevumu optimizācijas plāns. Šis plāns, izstrādāts saskaņā ar Finanšu ministrijas norādījumiem, ir vērsts uz budžeta izdevumu samazināšanu 2024. gadā un sabalansēta budžeta izveidi 2025. un 2026. gadam. Tas sevī ietver noteiktus pasākumus, koordinētas darbības un uzdevumus plāna īstenošanai, nodrošinot tā sasaisti ar pašvaldības finanšu resursu plānošanu.

Viens no šī plāna punktiem ir nepilna darba laika noteikšana no 1. jūnija līdz 31. decembrim, samazinot Balvu novada pašvaldības amatpersonām un daļai iestāžu darbinieku darba laiku par 20%. Pilnu darba nedēļu turpinās strādāt pirmsskolas izglītības iestāžu un vispārējo izglītības iestāžu pirmskolas izglītības programmu īstenošanas darbinieki, Balvu novada Sociālās pārvaldes nolikuma 4.4. punktā noteiktās struktūrvienības un darbinieki, kas veic klientu apkalpošanu, ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestādes, Balvu novada Bāriņtiesa, Pašvaldības policija un Balvu novada pašvaldības aģentūra “SAN – TEX”. 

Katrai iestādei un struktūrvienībai, kurai nepieciešams uz noteiktu laika periodu pāriet uz nepilnu darba laiku, darba laiks tika noteikts izvērtējot atbilstošās iestādes darba specifiku un apmeklētāju paradumus.

No 1. jūnija līdz 31. decembrim sekojošās iestādes iedzīvotājiem būs pieejamas no pirmdienas līdz ceturtdienai darba laikā no plkst. 8.30 līdz 17.00 (pusdienu pārtraukums no plkst. 12.00 līdz 12.30).

 • Balvu novada administrācija, tostarp Valsts un pašvaldību vienotais klientu apkalpošanas centrs
 • Pilsētu un pagastu pārvaldes
 • Izglītības pārvalde
 • Būvvalde
 • Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrs
 • Ziemeļlatgales Sporta centrs

Tas neietekmē pārējo iestāžu funkcionalitāti un darba laiku, kas atrodas šajās pašvaldības ēkās, piemēram, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA), kas atrodas Balvu Valsts un pašvaldību vienotā klientu apkalpošanas centrā, savus pakalpojumus iedzīvotājiem nodrošinās darba laikā: pirmdienās no plkst. 8.30 līdz 18.00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8.30 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.30 līdz 15.00.

No 1. jūnija līdz 31. decembrim Balvu novada Dzimtsarakstu nodaļa strādās no otrdienas līdz piektdienai darba laikā no plkst. 8.30 līdz 17.00 (pusdienu pārtraukums no plkst. 12.00 līdz 12.30).

Apmeklētāju pieņemšanas laiki:

 • Pirmdiena - slēgts
 • Otrdiena - 08.30 – 17.00
 • Trešdiena - 08.30 – 17.00
 • Ceturtdiena - 08.30 – 17.00
 • Piektdiena - 08.30 – 12.00 (pēc plkst. 12.00 laulību ceremonijas)

No 1. jūnija līdz 31. decembrim Balvu novada kultūras iestādes, tostarp Kultūras pārvaldes speciālisti, strādās no otrdienas līdz piektdienai. Pirmdienās kultūras darbinieki un speciālisti nebūs pieejami.

"Biļešu paradīzes" kase, kas atrodas Balvu Kultūras un atpūtas centrā, strādās no trešdienas līdz piektdienai darba laikā no plkst. 09.00 līdz 16.00.

"Biļešu paradīzes" kases darba laiks:

 • Pirmdiena - slēgts
 • Otrdiena - slēgts
 • Trešdiena - 09.00 - 16.00
 • Ceturtdiena - 09.00 - 16.00
 • Piektdiena - 09.00 - 16.00
 • Sestdienas - slēgts
 • Svētdiena - slēgts

No 1. jūnija līdz 31. augustam Balvu novada Bērnu un jauniešu centrs strādās no pirmdienas līdz ceturtdienai darba laikā no plkst. 09.00 līdz 17.00 (pusdienu pārtraukums no plkst. 12.00 līdz 12.30).

 • Pirmdiena - 09.00 - 17.00
 • Otrdiena - 09.00 - 17.00
 • Trešdiena - 09.00 - 17.00
 • Ceturtdiena - 09.00 - 17.00
 • Piektdiena, sestdiena un svētdiena - slēgts

No 1. jūnija līdz 31. augustam Balvu novada Izglītības pārvaldes struktūrvienības “Balvu Iekļaujošas izglītības atbalsta centrs” speciālisti - logopēdi, psihologs un speciālais pedagogs - strādās no pirmdienas līdz ceturtdienai darba laikā no plkst. 8.30 līdz 17.00. Balvu Iekļaujošā Izglītības atbalsta centra vadītāja laika posmā no 1. jūnija līdz 31. decembrim strādās no pirmdienas līdz ceturtdienai darba laikā no plkst. 8.30 līdz 17.00.

 • Pirmdiena - 08.30 - 17.00
 • Otrdiena - 08.30 - 17.00
 • Trešdiena - 08.30 - 17.00
 • Ceturtdiena - 08.30 - 17.00
 • Piektdiena, sestdiena un svētdiena - slēgts

No 1. jūnija līdz 30. oktobrim Balvu Novada muzejs un Viļakas muzejs strādās no trešdienas līdz sestdienai darba laikā trešdienās no plkst. 09.00 līdz 18.00, ceturtdienās un piektdienās no plkst. 09.00 līdz 17.00, bet sestdienās no plkst. 09.00 līdz 16.00. Balvu Novada muzeja speciālisti pieejami no otrdienas līdz piektdienai darba laikā no plkst. 08.30 - 17.00 (pusdienu pārtraukums no plkst. 12.00 līdz 12.30).

 • Pirmdiena - slēgts
 • Otrdiena - slēgts
 • Trešdiena - 09.00 - 18.00
 • Ceturtdiena - 09.00 - 17.00
 • Piektdiena - 09.00 - 17.00
 • Sestdiena - 09.00 - 16.00
 • Svētdiena - slēgts

No 1. jūnija līdz 31. decembrim Baltinavas muzejs un Rugāju muzejs strādās no otrdienas līdz piektdienai darba laikā no plkst. 08.30 līdz 17.00 (pusdienu pārtraukums no plkst. 12.00 līdz 12.30).

 • Pirmdiena - slēgts
 • Otrdiena - 08.30 – 17.00
 • Trešdiena - 08.30 – 17.00
 • Ceturtdiena - 08.30 – 17.00
 • Piektdiena - 08.30 – 17.00
 • Sestdiena, svētdiena - strādā pēc pieteikuma

No 1. jūnija līdz 31. decembrim Balvu Centrālās bibliotēka strādās no pirmdienas līdz ceturtdienai darba laikā no plkst. 10.00 līdz 18.00.

 • Pirmdiena - 10.00 - 18.00
 • Otrdiena -10.00 - 18.00
 • Trešdiena - 10.00 - 18.00
 • Ceturtdiena - 10.00 - 18.00
 • Piektdiena, sestdiena, svētdiena - slēgts

No 1. jūnija līdz 31. decembrim Balvu novada bibliotēkas iedzīvotājiem būs pieejamas:

Bibliotēka

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Pusdienu pārtraukums

Baltinavas bibliotēka

8.30 - 17.00

8.30 - 17.00

8.30 - 17.00

8.30 - 17.00

 12.00 - 12.30

Bērzkalnes bibliotēka

-

8.00 - 16.00

10.00 - 18.00

8.00 - 16.00

 

Bērzpils bibliotēka

9.00 - 15.00

9.00 - 15.00

10.00 - 16.00

-

 

Briežuciema bibliotēka

9.00 - 17.00

9.00 - 17.00

-

9.00 - 17.00

 

Krišjāņu bibliotēka

9.00 - 17.00

9.00 - 17.00

9.00 - 17.00

9.00 - 15.00

 

Kubulu bibliotēka

-

8.30 - 17.00

-

8.30 - 17.00

12.30 - 13.00

Kupravas  bibliotēka

8.00 - 16.00

8.00 - 16.00

8.00 - 16.00

8.00 - 16.00

 

Lazdukalna  bibliotēka

9.00 - 17.00

9.00 - 17.00

-

9.00 - 17.00

 

Lazdulejas bibliotēka

-

8.00 - 16.00

8.00 - 16.00

8.00 - 16.00

 

Medņevas bibliotēka

8.30 - 17.00

8.30 - 17.00

8.30 - 17.00

8.30 - 17.00

12.30 - 13.00

Naudaskalna bibliotēka

8.30 - 17.00

8.30 - 17.00

8.30 - 17.00

8.30 - 17.00

12.00 - 12.30

Rekovas bibliotēka

8.30 - 17.30

8.30 - 17.30

11.00 - 19.00

8.30 - 17.30

P., O., C. - 12.00 - 13.00

Rugāju  bibliotēka

9.00 - 17.00

9.00 - 17.00

9.00 - 17.00

9.00 - 17.00

 

Skujetnieku bibliotēka

-

-

9.00 - 17.00

-

 

Tikaiņu bibliotēka

 

11.00 - 17.00

11.00 - 17.00

10.00 - 15.00

 

Tilžas bibliotēka

9.00 - 17.00

9.00 - 17.00

9.00 - 17.00

9.00 - 17.00

 

Upītes bibliotēka

         

Vectilžas bibliotēka

8.30 - 17.00

8.30 - 17.00

8.30 - 17.00

8.30 - 15.00

 12.00 - 12.30

Vecumu  bibliotēka

8.30 - 17.00

8.30 - 17.00

8.30 - 17.00

8.30 - 17.00

 

Viļakas  bibliotēka

9.00 - 17.00

9.00 - 17.00

9.00 - 17.00

9.00 - 17.00

 

Vīksnas bibliotēka

9.00 - 18.00

-

8.30 - 17.00

-

 pirmdien 12.00 - 13.00, trešdien 12.30 - 13.00

Žīguru  bibliotēka

8.30 - 16.00

8.30 - 16.00

8.30 - 16.00

8.30 - 14.50

12.30 - 13.00, izņemot ceturtdienu

Pielāgotās literatūras bibliotēka

9.00 - 16.30

9.00 - 16.30

9.00 - 16.30

9.00 - 16.30

Piektdienās strādā attālināti,
lietotājus klātienē neapkalpo