Izglītība
Izglītības iestāžu koru repertuāra valsts pārbaudes – konkursi

Ir sākušies izglītības iestāžu koru repertuāra valsts pārbaudes – konkursi. 3.aprīlī Daugavpils koncertzālē “Vienības nams” notika Latvijas izglītības iestāžu koru repertuāra pārbaude – konkurss, gatavojoties XIII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem. Šī konkursa uzdevums ir veicināt skolu koru māksliniecisko izaugsmi un padziļināt interesi par kora dziedāšanas tradīciju saglabāšanu. Konkursa nolikums paredz, ka uz dalību Dziesmu svētkos var pretendēt tikai tie kori, kas ir piedalījušies šajā repertuāra pārbaudē – konkursā, kas tika organizēts divās kārtās.

I kārta notika novadā un tajā piedalījās 4 kori, – A grupā -Balvu Mūzikas skolas koris – vadītāja Linda Vītola, B grupā – Balvu Valsts ģimnāzijas koris – vadītāja Karīna Romanova, Baltinavas vidusskolas koris – vadītāja Aija Nagle un Tilžas pamatskolas koris – vadītāja Linda Vītola. Uz II kārtu Daugavpilī aizbrauca 3 kori, jo Baltinavas vidusskolas kora dalībnieku slimošanas dēļ, šis koris uz konkursu netika.

Korus vērtēja Valsts izglītības satura centra apstiprināta žūrija – Arvīds Platpers, Edgars Vītols, Mārtiņš Klišāns un Antra Strikaite. Konkursā kori izpildīja trīs dziesmas – obligāto, izlozes un izvēles dziesmu. Koru sniegums tika vērtēts pēc 50 punktu skalas. Prieks, ka Balvu novada skolu koru ieguldītais darbs neskaitāmajos mēģinājumos tika saklausīts un nav palicis bez rezultātiem. Žūrijas vērtējums:

  • Balvu Valsts ģimnāzijas koris – 38,89 punkti – II pakāpe;
  • Tilžas pamatskolas koris – 45,06 punkti – Augstākā pakāpe;
  • Balvu Mūzikas skolas koris – 48,17 punkti – Augstākā pakāpe.

Šis ir ļoti labs rezultāts un ļoti augsts novērtējums. Saprotams, ka kora panākumi ir ilgstoša un mērķtiecīga darba rezultāts, kur svarīga ir katra korista attieksme un ieguldītais darbs mēģinājumos. Paldies visiem koru dalībniekam par vēlmi dziedāt, par neatlaidību un izturību, lepojamies un sakām paldies koru diriģentēm Lindai Vītolai, Karīnai Romanovai un Aijai Naglei par profesionalitāti, neizsīkstošo enerģiju un mērķtiecīgu darbu, paldies audzēkņu vecākiem par sapratni un atbalstu!

Lai ieguldītais darbs un saņemtais augstais novērtējums sniedz gandarījuma sajūtu un kļūst par pamudinājumu neapstāties pie sasniegtā, bet turpināt pilnveidoties un gūt panākumus nākamajos konkursos!

Visi rezultāti skatāmi ŠEIT.

Ilona Salmane

Interešu izglītības metodiķe
ilona.salmane [at] balvi.lv