Balvu Centrālā bibliotēka Kultūra
Tiks atklāta Ainas Rakstiņas grāmata “Tilža un tilženieši”

5. martā pulksten 15.00 Balvu Centrālajā bibliotēkā tiks svinēti Ainas Rakstiņas grāmatas “Tilža un tilženieši” atklāšanas svētki. Autore šo grāmatu rakstījusi, un Balvu novada Tilžas ciema vēsturi un stāstus par tās iedzīvotājiem ir apkopojusi daudzu gadu garumā, strādājot par vēstures skolotāju Tilžas skolā. Daudzu gadu neatlaidīgs darbs ir vainagojies ļoti vērtīgā un izzinošā vairāk kā 300 lappušu biezā grāmatā.

Aina Rakstiņa ir pedagoģe, lokālās vēstures pētniece, kas dzimusi 1957. gada 4. augustā. Mācījusies Tilžas vidusskolā. Kopš 1976. gada strādājusi par vēstures, sociālo zinību, psiholoģijas un kultūras vēstures skolotāju. Sākumā Golvaru pamatskolā bet no 1979. gada Tilžas vidusskolā. A.Rakstiņa ir absolvējusi LU Vēstures un filozofijas fakultāti, kā arī DU Sociālo zinību fakultāti. Ir pedagoģijas un vēstures maģistre. Autore visu savu aktīvo skolotājas darba mūžu veltījusi Balvu novada Tilžas ciema vēstures izpētē. 2021. gadā devās pensijā un sāka intensīvi darbu pie grāmatas rakstīšanas.

Autore A.Rakstiņa saka: “Ilgus gadus biju vēstures skolotāja un sapratu, ka nav grāmatas par Tilžu. Ar skolēniem bieži braucām ekskursijās uz muzejiem. Vedu skolēnus pie dažādiem cilvēkiem. Braucām apskatīt piemiņas vietas, kapus, dažādojot bērnu redzējumu par mūsu vēsturi. Man kļuva skaidrs, ka uzrakstīts vārds saglabājas ilgāk, lai to var lasīt nākošās paaudzes, tā uzzinot bagāto Tilžas un tilženiešu vēsturi.”

Grāmatu izdeva biedrība “Upītes jauniešu folkloras kopa” sadarbībā ar Balvu novada Nemateriālās kultūras mantojuma centru “Upīte”. Finansiāli grāmatas izdošana tika atbalstīta Latgales reģiona attīstības aģentūras  projektu konkursā ar Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Latviešu vēsturisko zemju attīstības programmas” finansiālu atbalstu.

 

Andris Slišāns

Direktors - Nemateriālās kultūras mantojuma centrs “Upīte”
andris.slisans [at] gmail.com