Datums 24.–26. marts, 2023
Laiks15.00–20.00
Vieta Balvu novads
Brīvdienu norises Balvu novadā
  • Plkst.15.00 Pasākums īstām saimniecēm "Garšīgs, vēl garšīgāks" Baltinavas Kultūras namā. Saglabāto ziemas krājumu degustēšana, Baltinavas pagasta saimnieču konservēšanas recepšu grāmatas veidošana pagasta bibliotēkai. Pavasara puķu un jaunstādu piedāvājums no stādu audzētājas Līgas Pundures.
  • Plkst.19.00 Amatierteātra "Virši" pirmizrāde Vigitas Pumpures lugai "Kaimiņu būšana" Žīguru Kultūras namā, izrāde divos cēlienos. Ieeja – 2,00 euro, bērniem līdz 10 gadu vecumam - bez maksas.
  • Plkst.22.00 Dramatisko kolektīvu sarīkojums "Dzīve kā teātris - teātris kā dzīve" Tilžas Kultūras un vēstures namā. Piedalās dramatiskie kolektīvi no Rubeņiem, Sakstagala, Viļāniem, Briežuciema, Krišjāņiem un Tilžas. Ieeja - 2,50 euro.
  • Plkst.22.00 "Kureti" dzimšanas dienas svinību ballīte ar grupu "Rolise", Kureti Cafe, galdiņa rezervēšana: 29336428, ieeja - 7,00 euro.
  • Plkst.22.00 Disko balle Žīguru Kultūras namā, ieeja - 3,00 euro. 
  • Plkst.10.00 Mamanet turnīrs Baltinavas sporta hallē, info: 29450940.
  • Plkst.11.00 Filcēšanas meistarklase, meistare - Santa Micīte. Nodarbībā būs iespēja uzvelt pirtscepuri, darbošanās apmēram divas stundas. Dalības maksa atkarīga no dalībnieku skaita. Norises vieta: Vectilžas Sporta un atpūtas centrs.
  • Plkst.19.00 Naudaskalna Tautas nama dramatiskā kolektīva izrāde "Māsas", lugas autore – Nora Vētra Muižniece. Izrāde notiks Naudaskalna Tautas namā.