Datums 31. marts, 2023 – 2. aprīlis, 2023
Laiks9.00–21.00
Vieta Balvu novads
Brīvdienu norises Balvu novadā 31.03.-02.04.

Nedēļas nogalē norisināsies akcija “Satiec savu meistaru” kā arī citi pasākumi.

Plkst. 16.00 Meistardarbnīca “Ceļš uz svētkiem” kopā ar Baltinavas pagasta pūtēju orķestri. Meistari: Aigars Bukšs, Henrihs Slišāns-Logins. Baltinavas Mūzikas un mākslas skolā, Tilžas iela 17, Baltinavas pagastā, informācija: 29134696.

Plkst. 18.00 Romantiska filma “Varbūt jā” Balvu Kultūras un atpūtas centrā, ieeja 5€.

Plkst. 19.00 Ģimenes filma “Ozola mūžs” Upītes pamatskolas ēkā, Stabļovas iela 1, Upīte, ieeja – 3€.

Plkst. 09.00 Balvu novada amatierteātru skate Balvu Kultūras un atpūtas centrā.

Plkst. 10.00 Buļbu dasu taisiešona / Kartupeļu desu gatavošanas meistarklase Baltinavas vidusskolas mājturības kabinetā. Meistare: Anita Sarkane, pieteikšanās: Anita (28395837).

Plkst. 13.00 Pastalu gatavošana kopā ar meistaru Andri Ločmeli Briežuciema tautas namā. Dalības maksa 15 – 20€, informācija un pieteikšanās: 25444621.

Plkst. 15.00 Saļmu dziedāšanas meistarklase Vectilžas Sporta un atpūtas centrā. Meistare – Antonija Jermacāne.

Plkst. 19.00 Koru koncerts “Ceļā iz dzīsmusvātkīm” kultūras centrā “Rekova”.

Plkst. 12.00 Brīvbode un stila terapija ar modes dizaineri Velgu Krukovsku Lazdukalna Saieta namā.

Plkst. 13.00 Meistardarbnīca “Re, kur muzikanti spēlē” Krišjāņu Tautas namā. Meistari: Laimas lauku kapela un Krišjāņu Tautas nama folkloras kopa, pieteikšanās: 26372319.