Datums 26. februāris, 2024
Laiks10.00
Vieta Vectilžas sporta un atpūtas centrs
Meistardarbnīca Vectilžā 26.02.2024.

Celu jostiņu aušanas meistardarbnīca.

Meistare Ligita Spridzāne