Datums 15. jūnijs, 2024 – 6. jūlijs, 2024
LaiksVisu dienu
Vieta Balvu novads
Izlaidumi 2024

Tuvojoties 2023./24. mācību gada beigām, izglītības iestādēs ir sācies brīnišķīgais izlaidumu laiks!

Aicinām ielūkoties Balvu novada izglītības iestāžu plānotajos svētku pasākumos.

 • Balvu Valsts ģimnāzija  
  • 12. klases izlaidums izglītības iestādes sporta zālē - 15. jūnijā plkst. 17.00
  •  9. klases izlaidums izglītības iestādes sporta zālē - 22. jūnijā plkst. 16.00
 • Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola
  •  9. klases izlaidums - 15. jūnijā plkst. 14.00
  • 12. klases izlaidums - 15. jūnijā plkst. 17.00
 • Balvu Sporta skola
  • 28. augustā plkst. 15.00 
 • Viļakas vidusskola
  • 12. klases izlaidums izglītības iestādes aktu zālē - 15. jūnijā plkst. 15.00
  • 9. klases izlaidums izglītības iestādes aktu zālē - 6. jūlijā plkst. 16.00
 • Baltinavas vidusskola   
  • 9. klases un 12. klases izlaidums - 5. jūlijā plkst. 18.00
 • Bērzpils pamatskola
  • 9. klases izlaidums izglītības iestādes aktu zālē - 22. jūnijā plkst. 19.00
  • Eglaines pamatskola
   • 9. klases izlaidums Lazdukalna Saietu namā - 15. jūnijā plkst. 18.00 
  • Rekavas vidusskola
   • 9. klases un 12. klases izlaidums kultūras centrā "Rekova" - 15. jūnijā plkst. 18.00
  • Rugāju vidusskola
   • 9. klases un 12. klases izlaidums - 22. jūnijā plkst. 17.00
  • Stacijas pamatskola
   • 9. klases izlaidums - 15. jūnijā plkst. 17.00
  • Tilžas pamatskola
   • 9. klases izlaidums - 15. jūnijā plkst. 18.00
  • Viduču pamatskola
   • 9. klases izlaidums izglītības iestādes sporta zālē - 5. jūlijā plkst. 19.00
  • Viduču pamatskolas Žīguru izglītības ieguves vieta
   • 9. klases izlaidums izglītības iestādes sporta zālē - 6. jūlijā plkst. 13.00