Datums 31. marts, 2023 – 2. aprīlis, 2023
Laiks9.00–17.00
Vieta Balvu novads
Satiec savu meistaru Balvu novadā!

No 2023. gada 31. marta līdz 2. aprīlim visā Latvijā norisināsies pasākums “Satiec savu meistaru!”. Pasākuma būtība ir vēstīt plašākai sabiedrībai par cilvēku, par viņa zināšanām un prasmēm, kas saglabātas un pārmantotas no paaudzes paaudzē. Pasākuma forma ir brīva, meistari rīko meistardarbnīcas, individuālas nodarbības, atvērtās darbnīcas, paraugdemonstrējumus, lekcijas, priekšlasījumus, koncertus vai dančus u.tml.

Stāstījums par tautastērpa darināšanas pieredzi

Pītas prievītes gatavošana pēc 20. gs. sākuma parauga

“Jaunie – jaunajiem”

Balvu novada muzejs (Brīvības 46, Balvi)

31.martā plkst. 12.00 

Dalībnieki – jaunāko klašu skolēni –  20

Meistare: ELĪZA PUNDURE – Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas audzēkne

Informācija: Iveta Supe, tālr.: 28352770; e-pasts: muzejs@balvi.lv

 

Svilpavnieku darbnīca

Balvu Mākslas skola (Teātra iela 2, Balvi)

31.martā plkst. 16.10

Dalībnieki  – Balvu Mākslas skolas un Balvu sākumskolas audzēkņi

Meistare: ELITA EGLĪTE

Informācija: Elita Teilāne, tālr.: 29157234; e-pasts: balvims@balvi.lv

 

Filcēšanas darbnīca

Balvu Mākslas skola (Teātra iela 2, Balvi)

31.martā plkst. 16.10

Dalībnieki  –  Balvu Mākslas skolas un Balvu sākumskolas audzēkņi

Meistare: LIENE ŠAICĀNE

Informācija: Elita Teilāne, tālr.: 29157234; e-pasts: balvims@balvi.lv

 

Tradicionālā muzicēšana, instrumentu spēle

Balvu Mūzikas skola (Partizānu iela 18, Balvi)

31.martā plkst. 14.45

Dalībnieki – Balvu Mūzikas skolas audzēkņi

Meistars: EDUARDS BURAVECS

Informācija: Eduards Buravecs, tālr.: 26750387; e-pasts:eduardsburavecs@gmail.com

 

Pērļu grūbu putras vārīšana

Balvu sākumskola (Partizānu iela 16, Balvi)

31.martā no plkst. 09.00 līdz 10.30 un no plkst. 10.40 līdz 12.10

Dalībnieki –sākumskolas audzēkņi

Meistare: VIJA KUĻŠA

Informācija: Larisa Krištopanova, tālr.: 64507006; e-pasts: sakumskola@balvi.lv

 

Tradicionālā muzicēšana

Balvu sākumskola (Partizānu iela 16, Balvi)

31.martā plkst. 13.30

Dalībnieki – Balvu sākumskolas interešu pulciņa “Ritmo” audzēkņi – 10

Meistare: INGUNA BLAUMA

Informācija: Larisa Krištopanova, tālr.: 64507006; e-pasts: sakumskola@balvi.lv

 

Tradicionālā muzicēšana

Baltinavas vidusskola (Kārsavas iela 22, Baltinavas pagasts, Balvu novads)

31.martā plkst. 11.00

Dalībnieki – Baltinavas pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņi – 15

Meistare: LIENE BABĀNE

Informācija: Imants Slišāns, tālr.: 64521322, 26522144; e-pasts: baltinavavsk@balvi.lv

 

Ceļš uz Svētkiem. Baltinavas pagasta pūtēju orķestris

Baltinavas Mūzikas un mākslas skola (Tilžas iela 17, Baltinavas pagasts, Balvu novads)

31.martā plkst. 16.00

Maksimālais dalībnieku skaits – Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi un citi interesenti – 40

Meistari: AIGARS BUKŠS, HENRIHS LOGINS- SLIŠĀNS

Informācija: Iveta Gabrāne, tālr.: 29134696; e-pasts: iveta_gabrane@inbox.lv

 

Senās spēles un rotaļas

Tilžas pamatskola (Raiņa iela 15, Tilža, Balvu novads)

31.martā no plkst. 13.10 līdz 14.40

Dalībnieki – Tilžas pamatskolas skolēni

Meistari: Tilžas etnogrāfiskā ansambļa “SAGŠA” dalībnieki

Informācija: Daiga Jēkabsone, tālr.: 29331805; e-pasts: daigajekabsone2@inbox.lv

Buļbu dasu taisiešona/Kartupeļu desu gatavošanas meistarklase

Baltinavas muzejs (Tilžas iela 7, Baltinavas pagasts, Balvu novads)

1.aprīlī plkst. 10.00

Maksimālais dalībnieku skaits – 20

Meistare: ANITA SARKANE

Informācija: Antra Keiša, tālr.: 29341738; e-pasts: baltinavamuzejs@balvi.lv

 

Pastalu gatavošana

Briežuciema tematiskais amatu meistaru ciems

Briežuciema tautas nams (“Gaismas”, Briežuciema pagasts, Balvu novads)

1.aprīlī plkst. 13.00

Maksimālais dalībnieku skaits 20

Meistars: ANDRIS LOČMELIS

Informācija: Andris Ločmelis, tālr.: 28303578; Zita Mežale, tālr.: 25444621; e-pasts: mezalezita@inbox.lv

Dalības maksa 20,00 EUR (var būt arī mazāk, skatoties pēc pastalu izmēra).

Vēlams iepriekš pieteikties.

Nemaksājot dalības maksu, būs iespēja vērot pastalu gatavošanas procesu un izgatavot mazas suvenīrpastaliņas.       

 

Saļmu dziedājumi

Vectilžas Sporta un atpūtas centrs (Sporta iela 3, Vectilžas pagasts, Balvu novads)

1.aprīlī plkst. 15.00

Maksimālais dalībnieku skaits   17

Meistari: ANTONIJA JERMACĀNE un folkloras kopa “SAIME” dalībnieki

Informācija: Maruta Arule, tālr.: 27835511; e-pasts: maruta.arule@inbox.lv

Meistardarbnīca “Re, kur muzikanti spēlē”

Krišjāņu tautas nams (Jaunatnes iela 2, Krišjāņi, Balvu novads)

2.aprīlī plkst. 13.00

Maksimālais dalībnieku skaits – 30

Meistari: LAIMAS LAUKU KAPELAS UN FOLKLORAS KOPAS dalībnieki

Informācija: Inese Kalniņa, tālr.: 26372319; e-pasts: inkalne@inbox.lv