Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
20
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Ieinteresētā persona savā īpašumā bez atlīdzības iegūst pašvaldības zemes domājamo daļu lauku apvidos, atbilstoši viņa īpašumā esošā dzīvokļa domājamai daļai.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Persona iesniedz:
  1. iesniegumu;
  2.vienošanos dzīvokļa privatizācijai par pajām vai pirkuma līgumu.

  Iesniegumu var iesniegt klātienē, pa pastu, e-pastu (ar drošu elektronisko parakstu)

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Pēc dokumenta sagatavošanas, jāierodas Balvu novada pašvaldībā, Bērzpils ielā 1A, Balvos, 34.kab. parakstīt un saņemt sagatavoto vienošanos.