Kontakti

rugaji [at] balvi.lv

Atrašanās vieta

Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju pagasts, Balvu novads

Apmeklētāju pieņemšanas laiks:

  • Pirmdienās no plkst. 08.30 līdz 17.00
  • Trešdienās no plkst. 08.30 līdz 17.00

Apmeklētāju pieņemšanas vieta:
Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju pagasts, Balvu novads

Darbinieki

Arnita Pugača

Lazdukalna un Rugāju pagastu pārvalžu vadītāja
lazdukalns [at] balvi.lv

Daiga Logina

Klientu apkalpošanas speciāliste - Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju pag., Balvu nov., LV-4570
rugaji [at] pakalpojumucentri.lv