Kontakti

rugaji [at] balvi.lv

Atrašanās vieta

Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju pagasts, Balvu novads

Apmeklētāju pieņemšanas laiks:

  • Pirmdienās no plkst. 09.00 līdz 12.00
  • Ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 17.00

Apmeklētāju pieņemšanas vieta:
Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju pagasts, Balvu novads

Darbinieki

Arnita Kļaviņa

Rugāju pagasta pārvaldes vadītāja
rugaji [at] balvi.lv

Daiga Logina

Klientu apkalpošanas speciāliste
rugaji [at] balvi.lv