Kontakti

tilzas.kvn [at] balvi.lv

Darbinieki

Daiga Lukjanova

Vadītāja
tilzas.kvn [at] balvi.lv
 • Sieviešu koris “Varavīksne”
  • Karīna Romanova
 • Sieviešu deju kopa “Mētras”
  • Daiga Lukjanova
 • Bērnu tautas deju kolektīvs “Palazdīte”
  • Daiga Lukjanova
 • Amatierteātris “Spogulis”
  • Inese Daukste
 • Bērnu un jauniešu dramatiskais pulciņš “Spogulēni”
  • Inese Daukste
 • Sieviešu vokālais ansamblis “Rasa”
  • Karīna Romanova
 • Rokdarbu pulciņš “Tilžas rūķīši”
  • Astrīda Krainā
 • Etnogrāfiskais ansamblis “Sagša”
  • Daiga Jēkabsone
 • Interešu grupa “Kustība priekam un veselībai”
  • Daiga  Lukjanova
 • Tilžas dāmu klubiņš
  • Daiga  Lukjanova