Iveta Aralkēviča

Iveta Arelkeviča

Deputāte ("LATGALES PARTIJA")
iveta.are [at] gmail.com

Pieņemšanas laiks un vieta:

Rugāju vidusskola Kurmenes ielā 87, Rugāji, Rugāju pagasts, Balvu novads, LV-4570

Otrdienās no plkst. 9.00 – 10.00