Ruta Cibule

Ruta Cibule

Deputāte ("LATGALES PARTIJA")
rutavilaka [at] inbox.lv

Pieņemšanas vieta un laiks:
Balvu Centrālā bibliotēka Tirgus ielā 7, Balvi, Balvu novads, LV-4501

Otrdienās no plkst. 9.00 – 12.00