Sandra Kindzule

Sandra Kindzule

Deputāte ("LATVIJAS ZAĻĀ PARTIJA")
sandrakindzule [at] inbox.lv

Pieņemšanas vieta un laiks:

Balvu novada pašvaldība Bērzpils ielā 1A, Balvi, Balvu novads, LV -4501

Katra mēneša 4. piektdiena no plkst. 12.00 - 14.00