Izsludināta (04.11.2022.), notiks 16.11.2022. plkst.12.40
IZSOLES REZULTĀTS - Izsole atzīta par nenotikušu. Pamatojums: nav pieteicies neviens izsoles pretendents.
Izsoles veids
Nomas tiesību izsoles ES projektiem
Gads
2022
Mēnesis
Novembris