Izsludināta (30.06.2022.), notiks 03.08.2022. plkst.11.30
IZSOLES REZULTĀTS - Izsole atzīta par nenotikušu. Pamatojums: nav pieteicies neviens izsoles pretendents.
Izsoles veids
Nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoles
Gads
2022
Mēnesis
Augusts