Izsludināta (01.06.2022.), notiks 15.06.2022. plkst.12.00
IZSOLES REZULTĀTS - Izsole atzīta par nenotikušu. Pamatojums: Netika noslēgts nomas līgums.
Izsoles veids
Nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoles
Gads
2022
Mēnesis
Jūnijs