Izsludināta (26.09.2022.), notiks 12.10.2022. plkst.10.00
IZSOLES REZULTĀTS - Izsole atzīta par nenotikušu. Pamatojums: nav pieteicies neviens izsoles pretendents.
Izsoles veids
Nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoles
Gads
2022
Mēnesis
Oktobris