Izsludināta (29.12.2022.), notiks 11.01.2023. plkst.11.40
IZSOLES REZULTĀTS: Izsole atzīta par nenotikušu. Pamatojums: nav pieteicies neviens izsoles pretendents.
Izsoles veids
Nomas tiesību izsoles ES projektiem
Gads
2023
Mēnesis
Janvāris