Izsludināta (29.11.2022.), notiks 16.12.2022. plkst.10.00
IZSOLES REZULTĀTS - Izsole atzīta par nenotikušu. Pamatojums: nav pieteicies neviens izsoles pretendents.
Izsoles veids
Kustamo un nekustamo īpašumu izsoles
Gads
2022
Mēnesis
Decembris