Iedzīvotājiem
14. jūnijā Balvu novadā notiks piemiņas brīži komunistiskā genocīda upuriem

14.jūnijā, pieminot komunistiskā genocīda upurus, Balvu novadā notiks piemiņas brīži. Iedzīvotāji aicināti doties uz piemiņas vietām, pieminēt upurus ar klusuma brīdi, noliekot ziedus un sveces.

BALVOS

 • 14.jūnijā plkst.7.30 Balvu Vissvētās Trīsvienības Romas Katoļu Baznīcā
  • Kopīgā lūgšanā pieminēsim "Sibīrijas bērnus"
 • 14.jūnijā plkst. 11.00 Balvu Novada muzejā
  • "Vēl šodien atmiņā dus sliedes... " tikšanās ar Latvijas politiski represēto apvienības Balvu novada nodaļas biedriem.  Ziedu nolikšana un svecīšu aizdegšana  pie pieminekļa Abrenes apriņķa komunistiskā režīma represētajiem iedzīvotājiem – individuāli
 • 16.jūnijā plkst. 10.00 Balvu luterāņu baznīcā
  • Kopīgā lūgšanā pieminēsim "Sibīrijas bērnus"

KUBULU PAGASTĀ

 • 14.jūnijā pie piemiņas akmens komunistiskā režīma upuriem pie Balvu dzelzceļa stacijas ēkas
  • Komunistiskā genocīdu upuru piemiņas diena - ziedu nolikšana individuāli

RUGĀJU PAGASTĀ

 • 14.jūnijā plkst. 11.00 Rugāju skvērā
  • Piemiņas brīdis pie komunistiskā terora upuru piemiņas akmens

VIĻAKĀ

 • 14.jūnijā plkst. 10.30 pie bijušās Žīguru dzelzceļa stacijas
 • 14.jūnijā plkst. 11.00 pie izsūtītā St.Cunska mājām Borisovā
 • 14.jūnijā plkst. 11.30 pie bijušās Vecumu dzelzceļa stacijas
  • Ziedu un svecīšu nolikšana - individuāli