Iedzīvotājiem

14. jūnijs -  82. gadskārta kopš padomju okupācijas režīma veiktās masu deportācijas no Baltijas valstīm 1941. gada 14. jūnijā. 

BALVOS

 • 14. jūnijā plkst. 7.30 Balvu Romas katoļu baznīcā
  • Aizlūgums par represētajiem.
 • Pie pieminekļa Abrenes apriņķa komunistiskā režīma represētajiem
  • Individuālā ziedu un svecīšu nolikšana visas piemiņas dienas garumā.
  • Plkst. 11.45 tiek organizēts autobuss no Balvu novada domes Balvi - Kubuli - Balvi.
 • 18. jūnijā plkst.10.00 Balvu evaņģēliski luteriskajā baznīcā
  • Pieminējums par represētajiem.

KUBULOS

 • 14. jūnijā plkst. 12.00 pie piemiņas akmens komunistiskā režīma upuriem pie Balvu dzelzceļa Stacijas
  • Komunistiskā genocīdu upuru Piemiņas dienas pasākums.
 • 14. jūnijā plkst. 12.30 Kubulu Kultūras namā
  • Izstādes - veltījuma represētajiem “Atgriezāmies” atklāšana sadarbībā ar Jēkabpils Vēstures muzeju.

RUGĀJOS

 • 14. jūnijā plkst.11.00 Rugāju skvērā
  • Komunistiskā genocīda upuru piemiņas pasākums.


ŽĪGUROS UN VECUMOS

 • 14. jūnijā pie bijušajām Žīguru un Vecumu dzelzceļa stacijām
  • Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena. Ziedu un svecīšu nolikšana (izbraukšana ar autobusu plkst.10.30 no Viļakas pilsētas pārvaldes ēkas, Abrenes iela 26).
 • 14. jūnijā plkst.11.00 Vecumos, pie Borisovas Tautas nama
  • Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena, pieminot Staņislavu Cunski.