Ziemeļlatgales Sporta centrs
Aicinām komandas pieteikties auto orientēšanās sacensībām ''Prieka tūre''

Sacensības Balvu novadā notiks 18.maijā. Sacensību dienā reģistrācija no plkst. 10.00 līdz 11.00 stāvlaukumā pie Balvu Kultūras un atpūtas centra (Brīvības iela 61). Starts plkst. 11.30.

Piedalīties aicinātas komandas no Latvijas Republikas un kaimiņvalstīm. Komandas sastāvā tikai sievietes (vismaz 2 dalībnieces). Dalībniecēm jābūt līdzi telefonam ar interneta pieslēgumu. Komandas tiks vērtētas pēc komandas noformējuma un uzdevumos iegūtajiem punktiem!

Komandu pieteikšanās līdz 10.maijam: elektroniski, rakstot uz e-pastu sportacentrs@balvi.lv.

Pieteikumā jānorāda komandas nosaukums, pašvaldība, dalībnieku vārds un uzvārds, tālruņa numurs, e-pasts.

Dalības maksa: 10 euro no dalībnieces. Maksājuma uzdevums par dalības maksu jāuzrāda pie reģistrācijas.

Ziemeļlatgales sporta centrs, Balvu novada pašvaldība

Bērzpils iela 1A, Balvi, LV 4501

Reģ. Nr. 90009115622

AS SEB Banka

Konts: LV93UNLA0050014291739

Kods: UNLALV2X

Maksājuma mērķis:  Prieka tūre

Sacensības rīko Ziemeļlatgales sporta centrs, galvenais tiesnesis- Jānis Melnis.

Vairāk informācijas pa tālr. 23996599 (Jānis Melnis).