Komiteju sēžu darba kārtība
Ārkārtas komiteju sēde

Finanšu komitejas priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs sasauc ārkārtas Finanšu komitejas sēdi 2023.gada 20.martā plkst.09.00.

Sēde notiks klātienē Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV – 4501 (3.stāvā, Sēžu zālē), (jautājumu ziņotāji piedalās klātienē, kas ir uz vietas iestādē un speciālisti piedalās attālināti).

  1. Par saistošo noteikumu Nr.  /2023 „Par Balvu novada pašvaldības 2023.gada budžetu” pieņemšanu. (ziņo Olga Siņica, Aleksandra Klija).