Komiteju sēžu darba kārtība
Ārkārtas komiteju sēde

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja Aija Mežale sasauc ārkārtas Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdi 2023.gada 21.novembrī plkst.11.00.

Sēde notiks klātienē Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV – 4501 (3.stāvā, Sēžu zālē), (jautājumu ziņotāji piedalās klātienē, kas ir uz vietas iestādē un speciālisti piedalās attālināti).

Darba kārtībā:

  1. Par izglītības iestāžu tīklu Balvu novadā (INFORMATĪVS). (ziņo Inese Circene, Ieva Sīle)
  2. Par kultūras jomas pilnveidošanu (INFORMATĪVS). (ziņo Rudīte Krūmiņa)
  3. Par Balvu novada iedzīvotāju un viesu apmierinātību ar kultūras piedāvājumu(INFORMATĪVS). (ziņo Rudīte Krūmiņa)