Komiteju sēžu darba kārtība
Ārkārtas komiteju sēde

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja Aija Mežale sasauc ārkārtas Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdi 2023.gada 28.augustā plkst.16.00.

Sēde notiks klātienē Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV – 4501 (3.stāvā, Sēžu zālē), (jautājumu ziņotāji piedalās klātienē, kas ir uz vietas iestādē un speciālisti piedalās attālināti).

Darba kārtībā:

  1. Par Viļakas Valsts ģimnāzijas nosaukuma maiņu un skolas nolikuma apstiprināšanu. Ziņo: Inese Circene, Mārīte Supe-Tuča.
  2. Par Bērzpils pamatskolas Krišjāņu filiāles slēgšanu. Ziņo: Inese Circene, Ilona Stepāne.