Nevalstiskās organizācijas
Balvos uzņem ciemiņus no Jēkabpils invalīdu biedrības

Balvu pilsēta un Balvu Teritoriālā invalīdu biedrība 26.aprīlī uzņēma ciemiņus no Jēkabpils invalīdu biedrības, kuri šeit ciemojās pirmo reizi.

Ciemiņus sveica arī Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs un Balvu pilsētas pārvaldes vadītāja Maruta Castrova, pastāstot gan par pašu pilsētu, gan arī atbalsta iespējām, ko pašvaldība sniedz cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, atzīstot, ka lepojas ar Balvu Teritoriālo invalīdu biedrību un tās aktivitātēm, ne velti biedru skaits šajā biedrībā pieaug.

Balvu Teritoriālās invalīdu biedrības vadītāja Marija Duļbinska pastāstīja ciemiņiem par biedrību un tās aktivitātēm, uzsverot, ka visi tajā darbojas brīvprātīgi. Šobrīd Balvu Teritoriālajā invalīdu biedrībā ir aptuveni 270 biedri, un biedrības galvenie darbības virzieni ir: atbalsta sniegšana personām ar invaliditāti ikvienā dzīves sfērā; emocionālā atbalsta došana, zināšanu paplašināšana, kultūras un sporta pasākumu atbalstīšana; bērnu ar īpašām vajadzībām fizisko un garīgo aktivitāšu veicināšana, konsultācijas bērnu vecākiem. Marija Jēkabpils invalīdu biedrības vadītājam Pēterim Dzērvem pasniedza sveicienu no Balviem -  Annas Murašovas gleznu.

Pēteris pastāstīja, ka viņš biedrību vada tikai gadu. Biedrībā esot apmēram 60 biedri. Viņš atzina, ka Jēkabpils pusē viņi esot sadalījušies vairākās biedrībās, kuras sniedz atbalstu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Balvu Teritoriālās invalīdu biedrības sadarbības partneris un atbalstītājs ir Balvu Profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola, kura ir vienīgā skola Balvu novadā, kura piemērota cilvēkiem ar īpašām vajadzībām (pielāgotas tualetes, lifts, pacēlāji, u.tml.). Biedrība šīs telpas bieži vien izmanto savu pasākumu norisei, un ir ļoti pateicīgi, ka viņiem ir šāda iespēja. Arī šīs skolas audzēkņi un darbinieki ir ļoti atsaucīgi un pretimnākoši, palīdz biedrības biedriem un iesaistās viņu rīkotajās aktivitātēs, pieņemot viņus tādus, kādi viņi ir.

Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas direktore Biruta Vizule pastāstīja jēkabpiliešiem, ko skola piedāvā un kā norisās šī savstarpējā sadarbība ar biedrību, bet skolas deju kopas “Kastanis” dalībnieki iepriecināja ciemiņus ar skaistām dejām.

Balvu Teritoriālās invalīdu biedrības biedri bija rūpīgi gatavojušies ciemiņu uzņemšanai, jo bija sarūpēti arī dažādi priekšnesumi viesiem, kā arī padomāts par īpašiem aksesuāriem cepurēm.

Pēc savstarpējas iepazīšanās, visi kopīgi devās ekskursijā, tuvāk iepazīstot Balvus. Biedrības cer uz abpusēju sadarbību un pieredzes apmaiņu arī turpmāk!

FOTO GALERIIJA

Iluta Jaunžeikare

Nodaļas vadītāja
iluta.jaunzeikare [at] balvi.lv