Izglītība Nometnes
Balvu novada Izglītības pārvalde izsludina vasaras nometņu projektu konkursu

Tiek izsludināta pieteikšanās Balvu novada bērnu un jauniešu vasaras nometņu projektu konkursam. Konkursa pieteikumu iespējams iesniegt līdz 2024.gada 30.aprīlim.

Konkursa mērķis ir nodrošināt bērnu un jauniešu nometņu norisi izglītojamo vasaras brīvlaikā, lai veicinātu to pieejamību, tādējādi sniedzot atbalstu bērniem un jauniešiem prasmju un kompetenču apguvē, viņu labsajūtas un socializēšanās sekmēšanā, spēju un talantu izkopšanā, veselīga dzīvesveida veicināšanā.

Pretendents konkursa pieteikumu var iesniegt:

  • klātienē Balvu novada Izglītības pārvaldē Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, LV-4501;
  • valsts pārvaldes pakalpojumu portālā latvija.lv, izmantojot Izglītības pārvaldes oficiālo e-adresi;
  • ar drošu e-parakstu parakstītu iesniegumu, nosūtot uz e-pasta adresi izglparvalde@balvi.lv

Ja pieteikums tiek iesniegts klātienē, tad uz slēgtas aploksnes jābūt norādei “Balvu novada bērnu un jauniešu nometņu projektu konkursam”, papildus uz aploksnes norādot Pretendenta nosaukumu vai vārdu, uzvārdu.

SVARĪGI!

2024.gada 28.martā Balvu novada domes sēdē tika apstiprināti grozījumi Balvu novada bērnu un jauniešu vasaras nometņu projektu konkursa nolikumā. Nolikuma 41.punkts tika papildināts ar vārdiem - “Komisijai ir tiesības piešķirt mazāku finansējumu, nekā nometnes izmaksu tāmē norādīts.”. Nolikums ir papildināts ar 48.1 punktu šādā redakcijā: “Ar Nometnes organizētāju tiek slēgts līgums ne vēlāk kā 7 darba dienas pirms nometnes sākuma. Ja līgums nav noslēgts 7 darba dienas pirms nometnes sākuma, Pašvaldības piešķirtais finansējums var tikt anulēts.”

Nometņu projekta konkursa konsolidētais NOLIKUMS ar pielikumiem atrodams Balvu novada tīmekļvietnes www.balvi.lv sadaļā “Novads” → “Izglītība” → “Nometnes”.