Kultūra Kultūras pasākumu plāni
Balvu novada kultūras pasākumu plāns - 2023. gada decembris
IEVĒRĪBAI!

Informācija par pasākumiem Balvu novadā var tikt precizēta un papildināta!

Pasākumos tiks filmēts un/vai fotografēts. Pasākumu laikā iegūtie video un foto materiāli tiks izmantoti publicitātes vajadzībām.

 • Decembris
  • Balvu novada muzejā tēlniecības darbu izstāde Vitālijs Peļņa “Dzīves ģeometrija”.
  • Balvu novada muzejā darbnīca “Rotājumi Ziemas Saulgriežiem”.  Dalība pēc iepriekšēja pieteikuma.
 • 1.decembris
  • Plkst. 10.00 Balvu Kultūras un atpūtas centrā Ziemeļlatgales lūgšanu brokastis. Pasākuma viesi: Mācītājs Mārtiņš Burke-Burkevics Dainis Skutelis, Guna Kise, Balvu Mūzikas skolas Kora klases vokālisti. Ieeja ar ielūgumu un ziedojumu - EUR 30. Informācija: zvanot pa tālr. 26395302 vai rakstot uz e-pastu: iluta.jaunzeikare@balvi.lv .
 • 2.decembris
  • Plkst. 11.00 Balvu novada muzejā bezmaksas darbnīca, lietotu trauku otrreizēja izmantošana- dekupāža. Balvu Novada muzejs sadarbībā ar biedrību “Ritineitis” piedalās biedrības “Zaļā brīvība” iniciatīvā “Tīri. Labi. Diena bez iepirkšanās”.
 • 2.decembris
  • Plkst. 13.00 Balvu Kultūras un atpūtas centrā Zelta kāzu pāru godināšanas pasākums.
 • 3.decembris
  • Plkst. 11.30 Balvu evaņģēliski luteriskajā baznīcā Rugāju Tautas nama jauktā kora “Vārpa” koncerts kopā ar solistu Jāni Kurševu. Diriģente Inguna Blauma.
  • Plkst. 17.00 laukumā pie Balvu Kultūras un atpūtas centra centrālās pilsētas egles iedegšanas pasākums “Ziemassvētku mirdzumā”.
 • 9.decembris
  • No plkst. 09.00 laukumā pie Balvu Kultūras un atpūtas centra tradicionālais lauku labumu tirdziņš.  Tirgotājiem pieteikšanās obligāta (līdz 6. decembrim) Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrā: rakstot uz e-pastu biznesacentrs@balvi.lv vai zvanot pa tālr. 26461435.
  • Plkst. 11.00 Balvu novada muzejā bezmaksas darbnīca, pašaprūpes līdzekļa izgatavošanas darbnīca - filcētas ziepes Balvu Lāča dārza akmeņu formā. Balvu Novada muzejs sadarbībā ar biedrību “Ritineitis”  piedalās biedrības “Zaļā brīvība” iniciatīvā “Tīri.Labi. Diena bez iepirkšanās”.
  • Plkst. 16.00 Balvu Mūzikas skolā kamermūzikas koncerts “Dzīvības balsis. Transformācija”. Piedalās: flautiste Liene Denisjuka- Straupe, sitaminstrumentāliste Elīna Endzele un pianiste Kristīne Paula. Ieeja: bez maksas.
  • Plkst. 19.00 Balvu Kultūras un atpūtas centrā deju kopas “Luste” 40 gadu jubilejas pasākums.
 • 10.decembris
  • Plkst. 16.00 Balvu Kultūras un atpūtas centrā Baltinavas pagasta dramatiskā kolektīva “Palādas” komēdija Danskovīte “Ontans i Anne”- 6. daļa “Ontans i Zīmassvātki”. Ieejas maksa: 5.00 euro.
 • Līdz 11.decembrim
  • Balvu Kultūras un atpūtas centra 2.stāvā gleznošanas studijas “Olīves” gleznu izstāde “Mani Balvi”.
 • 13.decembris
  • Plkst. 11.00 Balvu novada muzejā Balvu pensionāru biedrības sanāksme, tikšanās ar muzeja darbiniekiem.
 • 15.decembris
 • 16.decembris
  • Plkst. 16.00 Balvu Kultūras un atpūtas centrā koncerts “Virs zemes miers un cilvēkiem labs prāts”. Uzstāsies Balvu Kultūras un atpūtas centra jauktais koris “Mirklis” kopā ar komponistu Valdi Zilveru.
 • 17.decembris
  • Plkst. 16.00 Balvu Kultūras un atpūtas centrā Balvu Kultūras un atpūtas centra teātra studijas un bērnu vokālās studijas “Notiņas” koncertuzvedums “Gaidot”.
 • 20.decembris
  • No plkst. 18.00 līdz 19.00 Balvu Kultūras un atpūtas centrā saldumu paciņu saņemšana Balvu pirmsskolas vecuma bērniem, kuri neapmeklē dārziņu. Satikšanās ar Ziemassvētku vecīti.
 • 25.decembris
  • Plkst. 21.00 Balvu Kultūras un atpūtas centrā Ziemassvētku balle. Muzicēs grupa “Ginc un Es”. Ieejas maksa: iepriekšpārdošanā- 7.00 euro, pasākuma dienā- 10.00 euro. Iespējama galdiņu rezervācija.
 • 26.decembris
  • Plkst. 15.00 Balvu Kultūras un atpūtas centrā pūtēju orķestra “Balvi” koncerts Otrajos Ziemassvētkos “Svētī debesīs šo zemi”.
 • 31.decembrī no plkst. 22.00 līdz 1.janvārim plkst. 05.00
  • Balvu Kultūras un atpūtas centrā Jaungada nakts balle. Muzicēs grupa “Galaktika”. Ieejas maksa: iepriekšpārdošanā - 10.00 euro, pasākuma dienā - 15.00 euro. Iespējama galdiņu rezervācija.
 • Līdz 31.decembrim
  • Naudaskalna Tautas namā iknedēļas garīgie dziedājumi.
 • 13.decembris
  • Plkst. 11.00 Naudaskalna Tautas namā Ziemassvētku rūķu darbnīca.
 • 20.decembris
  • Ziemassvētku vecītis apciemos mājās Balvu pagasta pirmsskolas vecuma bērnus, kuri neapmeklē bērnudārzu.
 • 28.decembris
  • Plkst. 19.00 Naudaskalna Tautas namā saviesīgs svētku pasākums “Decembra dzirnavās” kopā ar grupu “Pavisam citāds Tims”. Iepriekšēja galdiņu rezervācija līdz 25.decembrim. Dalības maksa: 5.00 euro.

 

 • 9.decembris
  • Plkst. 12.00 Baltinavas Kultūras namā tikšanās ar folkloras zinātnieci, garīgo dziednieci, zintnieci Benediktu Mežali.
 • 14.decembris
  • Plkst. 15.00 pie Baltinavas Kultūras nama svētku eglītes iedegšana.
 • 28.decembris
  • Plkst. 12.00 Baltinavas Kultūras namā tikšanās ar Ziemassvētku vecīti- pirmsskolas vecuma bērniem, kuri deklarēti Baltinavas pagastā, bet neapmeklē bērnudārzu. Pieteikšanās uz pasākumu līdz 15. decembrim, zvanot pa tālr. 25440049 vai sūtot īsziņu- norādot bērna vārdu un uzvārdu.
 • 29.decembris
  • Plkst. 17.00 Baltinavas Kultūras namā amatierteātra “Palādas” Ziemassvētku izrāde. Danskovītes luga “Ceļi pi naudas”. Ieejas maksa: 1.00 euro (ziedojums).
 • 30.decembris
  • No plkst. 22.00 līdz 03.00 Baltinavas Kultūras namā gada noslēguma balle. Muzicēs Aldis Kise. Ieejas maksa: līdz plkst. 24.00- 4.00 euro, vēlāk- 6.00 euro.
 • 31.oktobris- 5.decembris
  • Baltinavas Kultūras namā Baltinavas pagasta atklātais Zoles turnīrs.
 • 8.decembris
  • Plkst. 16.00 gaismiņu iedegšana Bērzkalnes pagasta lielajā eglē.
 • 21.decembris
  • Ziemassvētku vecītis tiksies ar pirmsskolas vecuma bērniem.
 • 26.decembris
  • Plkst. 17.00 Bērzkalnes bērnudārza zālē pasākums “Muzikāli un teatrāli - Ziemassvētki sabraukuši”.

 

 • 1.decembris
  • Plkst. 17.00 Bērzpils Saieta namā radošā darbnīca “Adventes vainagu un sveču kompozīciju gatavošana”. Dalībniekiem - ja ir, tad jāņem līdzi vainaga pamatnes sagatave (ja nav, tad gatavosim), sveces un materiālus sava vainaga vai sveču kompozīcijas rotāšanai (pērles, bumbuļi u.c.). Būs pieejami priežu un egļu zari, kā arī līmes pistoles. Ja rodas jautājumi vai idejas - tālr. 26518493 (Iveta).
 • 3.decembris
  • Plkst. 16.00 Bērzpils tematiskā parka teritorijā Ziemassvētku egles iedegšana kopā ar rūķiem. Pasākumā piedalīsies: Bērnu deju kolektīvs “Jaudalēni”, folkloras kopa “Saivenis”, sieviešu deju kopa “Asjate”, amatierteātris “Jandāls”. Pēc egles iedegšanas cienāsimies ar siltu tēju un saldumiem.                         
 • 22.decembris
  • Bērzpils pamatskolā Ziemassvētku eglīte pirmsskolas vecuma bērniem. Ziemassvētku vecītis ciemos gaidīs arī tos bērnus, kuri neapmeklē pirmsskolas izglītības iestādi.
 • 31. decembris
  • Plkst. 22.00 Bērzpils Sporta angārā Vecgada balle kopa ar grupu “Ginc un Es”. Ieejas maksa pasākumā: no plkst. 22.00 līdz 24.00- 7.00 euro, vēlāk - 10.00 euro. Galdiņu rezervācija pa tālr. 26518493 (Iveta).
 • 20.decembris
  • Plkst. 10.00 Briežuciema Tautas namā svētku cepumu cepšana kopā ar rokdarbu darbnīcas ‘’Atspole’’ dalībniecēm. Cepumi tiks izmantoti labdarības dāvaniņām bērniem. Aicinām piebiedroties. Vairāk informācijas pa tālr. 25444621.
 • 23.decembris
  • Plkst. 14.00 Briežuciema Tautas namā Ziemassvētku vecītis apciemos pagasta bērnus. Būs saldumi bērniem, kuri neapmeklē bērnudārzu, bet, sazinoties ar Ziemassvētku vecīti (tālr. 25444621) līdz 20.decembrim var sarunāt saldumus arī pārējiem bērniem.
 • 26.decembris
  • Plkst. 21.00 Briežuciema Tautas namā Ziemassvētku balle. Muzicēs Arnis Graps. Ieejas maksa: līdz plkst. 22.00 - 4.00 euro, vēlāk 6.00 euro. Būs pieejami arī galdiņi.
 • 29.decembris
  • Plkst. 19.00 Briežuciema Tautas namā gada noslēguma pasākums, koncerts. Svētku aktivitātes. Diskomūzika dažādām gaumēm. Aicinām ķekatniekus. Būs labāko masku apbalvošana. Uz pasākuma otro daļai līdzi var paņemt “groziņus”. Ieeja brīva.
 • 15.decembris
  • Plkst. 15.00 kopīgi iedegsim gaismiņas lielajā svētku eglītē, lai gaišāks ceļš uz Ziemassvētkiem.
 • 23.decembris
  • No plkst. 10.00 Krišjāņu Tautas namā svētku labumu tirdziņš.
 • 26. decembris
  • Plkst. 18.00 Krišjāņu Tautas namā pasākums “Citādi Ziemassvētki”. Dramatiskā kolektīva 35 gadu jubilejas pasākums.
 • 28.decembris
  • Plkst. 14.00 Krišjāņu Tautas namā pirmsskolas vecuma bērnu tikšanās ar Ziemassvētku vecīti.
 • Decembris
  • Kubulu Kultūras namā izstāde ziemas noskaņās.
 • 8. decembris
  • Plkst. 19.00 Kubulu Kultūras namā ziemas vakarēšana ar humora pieskaņu kopā ar Susāju pagasta dramatisko kolektīvu ''Spārītes'' Danskovītes lugā ''Dorgīs pirkums''. Ieejas maksa: 3,00 euro. 
 • 21.decembris
  • Plkst. 14.00 Kubulu Kultūras namā Ziemassvētku eglīte bērniem kopā ar Kubulu Kultūras nama dramatisko kolektīvu “Zīds”.
 • 8.decembris
  • Plkst. 14.30 gaismiņu iedegšana svētku eglītē.
 • 20.decembris
  • Plkst. 13.00 Lazdukalna Saieta namā tikšanās ar Ziemassvētku vecīti Lazdukalna pagasta pirmsskolas vecuma bērniem, kas neapmeklē pirmsskolas izglītības iestādi.
 • 25.decembris
  • Plkst. 19.00 Lazdukalna Saieta namā Ziemassvētku koncerts kopā ar Jāni Moiseju. Ieeja brīva.
  • Plkst. 22.00 Lazdukalna Saieta namā Ziemassvētku balle kopā ar grupu “Starpbrīdis”. Ieejas maksa: līdz plkst. 23.00- 5.00 euro, vēlāk- 7.00 euro. Iespēja rezervēt galdiņu pa tālr. 26698292 (Antra).
 • 9.decembris
  • Plkst. 17.00 Lazdulejas Saieta nama eglītes iedegšana.
 • 28.decembris
  • Plkst. 12.00 Lazdulejas Saieta namā Jaungada eglīte bērniem.
 • 30.decembris
  • Plkst. 18.00 Lazdulejas Saieta namā gada noslēguma koncerts.

 

 

 • 20.decembris
  • Plkst. 18.00 Medņevas Tautas namā pašdarbnieku Ziemassvētku ieskaņu koncerts “Lai prieks sirdī!”.
 • 25.decembris
  • Plkst. 22.00 Medņevas Tautas namā balle. Muzicēs grupa “Bruģis”. Ieejas maksa: līdz plkst. 23.00- 5.00 euro, vēlāk- 8.00 euro.

 

 • 3.decembris
  • Plkst. 13.00 Augustovas svētās Elizabetes Romas katoļu baznīcā koncerts pirmajā Adventē “Iedegsim gaismu savās sirdīs, degsim sveci Adventa vainagā!”. Koncertē Jānis Kurševs, koncertmeistars Ģirts Ripa. Ieejas maksa: ziedojums.
 • 8.decembris  
  • Plkst. 13.30 Rugāju Tautas namā un ap plkst. 14.30 iemirdzēsies svētku egles Rugājos. Pasākums visai ģimenei, pirmsskolas un sākumskolas bērniem “Sniegavīrs Rūķu ciemā”. Dziesmas un rotaļas kopā ar Rūķenīti Notiņu no Jelgavas. Ieejas maksa: 3,00 euro.
 • 9.decembris
  • Plkst. 18.00 Rugāju Tautas namā Baltinavas dramatiskā kolektīva “Palādas” izrādes “Ontons i Anne” 10. daļa “Ontons i hobiji”. Ieejas maksa: 4.00 euro. Biļetes iepriekšpārdošanā un arī teātra dienā.
 • 17.decembris
  • Plkst. 15.00 Rugāju Romas katoļu baznīcā koncerts trešajā Adventē. Uzstāsies Ļaudonas jauktais koris “Lai top!”, diriģents Jānis Trūps.
 • 21.decembris
  • Plkst. 13.00 Rugāju Tautas namā Ziemassvētku vecītis aicinās ciemos pagasta pirmsskolas vecuma bērnus, kuri neapmeklē bērnudārzu.
 • 22.decembris
  • Plkst. 15.00 Rugāju Sociālās aprūpes centrā Ziemassvētku laika koncerts Rugāju Dāmu vokālā ansambļa sniegumā.
 • 25.decembris 
  • Rugāju Romas katoļu baznīca Ziemassvētku koncerts “Gavilējam priekā!”. Piedalīsies Rugāju jauktais koris “Vārpa”, dziedošie un muzicējošie bērni un jaunieši.
 • 6.janvāris
  • Plkst. 17.00 Rugāju Tautas namā koncerts Zvaigznes dienā “Es Tev novēlu mani...”. Vokāli instrumentāls koncerts ar ziemas tematiku, kurš klausītājus ievedīs pacilātās miera un pateicības noskaņās. Linda Hamfrīsa [Elha] ir komponiste, producente, dzejniece un paniste. Rasa Laube ir dziesminiece - ieguvusi milzīgu koncertēšanas pieredzi, uzstājoties ar savu ģimeni, kura Latvijā pazīstama kā Dziedošā Vītolu ģimene. Ieejas maksa: ziedojums.
 • 2.decembris
  • Plkst. 19.00 Nemateriālās kultūras mantojuma centrā “Upīte” Upītes kultūrtelpai 5 gadu jubileja, kultūrtelpas darītāju un atbalstītāju godināšanas svētki “Gūdi”. Pasākumā piedalīsies folkloras kopa “Upīte”, bērnu folkloras kopa “Upīte”, īpašais pasākuma viesis Evija Vēbere. Iepriekšēja pieteikšanās līdz 30. novembrim pa tālr. 29621058. Ieeja: bez maksas.
  • Plkst. 21.00 Nemateriālās kultūras mantojuma centrā “Upīte” balle kopā ar grupu “Dabasu Durovys”. Ieejas maksa: 5.00 euro.
 • 9.decembris
  • Plkst. 21.00 Nemateriālās kultūras mantojuma centrā “Upīte” Ziemassvētku jampadracis ar grupām “All Day Long”, “PND” un “Zaķis”. Ieejas maksa: 5.00 euro.
 • 28.decembris
  • Plkst. 18.00 Nemateriālās kultūras mantojuma centrā “Upīte” pasākums “Ontonam Slišānam 75”.
  • Plkst. 21.00 Nemateriālās kultūras mantojuma centrā “Upīte” karnevāls ar paštaisītām maskām. Maskām ieeja brīva, pārējiem- 5.00 euro. Pusnaktī masku apbalvošana. Balle kopā ar grupu “Unknown artist”.
 • Līdz 8. decembrim
  • Tilžas pagastmājas 2. stāvā satiekas latviešu un indiāņu kultūras - Tilžas KVN pulciņa “Tilžas rūķīši” dalībnieču rokdarbos un Judītes Mik- Griņevičas “Sapņu ķērājos”.
 • 2.decembris
  • Plkst. 14.00 Tilžas Kultūras un vēstures namā tikšanās krēslas stundās- visiem, kam 55+. Ar mums kopā būs dziesminiece Iveta Uršuļska, ceļotāja Zinaīda Logina, muzikanti Aija un Aivars no kapelas “Sveicinojam vielejam” un bērnu deju kolektīvs “Palazdīte”. Kopīgi rotāsim Adventa vainagu, cepsim piparkūkas. Ja Tilžas pagasta senioriem nepieciešams transports nokļūšanai uz pasākumu, lūgums sazināties ar pagasta pārvaldi pa tālr. 26181117.
 • 6.decembris
  • Plkst. 10.00 un 16.00 Tilžas Kultūras un vēstures namā radošā darbnīca bērniem gaidot Ziemassvētkus “Eglīte, kura nekož”.
 • 11.decembris- 29.decembris
  • Tilžas pagastmājas 2.stāvā keramikas un klūgu pinumu izstāde.
 • 15.decembris
  • Plkst. 19.00 Tilžas ciema centrā gaismu iedegšana pagasta centrālajā eglē.
 • 20.decembris 
  • No plkst. 10.30 līdz 13.00 Tilžas ciema centrā Rūķi ceps piparkūkas.
 • 20. decembris
  • No plkst. 14.00 Ziemassvētku rūķu gājiens pie mazuļiem, kuri neapmeklē bērnudārzu.
 • 25. decembris
  • Plkst. 21.00 Tilžas Kultūras un vēstures namā Ziemassvētku balle. Spēlēs Zintis Krakops. Ieejas maksa: 5.00 euro.
  • 27.decembris
   • Plkst. 14.00 Tilžas Kultūras un vēstures namā Ziemassvētku vecīša “Atā!” ballīte bērniem.
  • 29.decembris
   • Plkst. 19.00 Tilžas ciema centrā “Paspied roku vecgadam, draugs!”. Izklaidējošs pasākums ar amatiermākslas kolektīvu piedalīšanos.

   

   

  • Decembris
   • Vectilžas Sporta un atpūtas centrā Ziemassvētku rotājumu radošā darbnīca “Rūķošanās Vectilžā”. Pašdarināti rūķi!
  • 22.decembris
   • Ziemassvētku vecīša ciemošanās pie pirmsskolas vecuma bērniem, kuri neapmeklē izglītības iestādi.
  • 29.decembris
   • Plkst. 19.00 Vectilžas Sporta un atpūtas centrā pašdarbības kolektīvu koncerts.
   • Plkst. 21.00 Vectilžas Sporta un atpūtas centrā balle kopā ar mūziķi Zinti Krakopu.

   

  • Decembris
   • Vīksnas Tautas namā Olgas Rečes personālizstāde.
  • 1.- 21.decembris
   • Vīksnas Tautas nams sadarbībā ar Balvu Teritoriālo invalīdu biedrību organizē labdarības akciju māmiņām, kuras kopj gulošos bērnus “Mātes sirds ir bezgalīga”. Rūpējoties par bērnu, tiek bieži aizmirsts tieši par sevi kā sievieti, liedzot palutināt vai iegādāties preces savai labsajūtai, tādēļ aicinām atbalstīt ar nelielām dāvaniņām (piem. kafiju, konfekšu kasti, parfimēriju, bižutēriju, roku vai sejas krēmu, konservējumiem, dāvanu karti u.c.). Tā kā māmiņas vairāk domā par bērniem, var arī ziedot higiēnas preces- mitrās salvetes (Tena, Seni), dažāda izmēra pamperus, pamperu paladziņus, aptieku dāvanu kartes, dvieļus, gultas veļu, veļas pulveri. Pie dāvanas var pielikt zīmīti ar vēlējumu un atbalstītāju. Ziedojumus var atstāt Vīksnas Tautas namā vai veikalā “Džinsu stils” Balvos, tieši šim mērķim paredzētās kastēs. Neskaidrību gadījumā var zvanīt pa tālr. 20284144 (Ligita).
  • 1.decembris- 30. janvāris
   • Vīksnas Tautas nams sadarbībā ar Latvijas Lepnums “Sirdsdarbs” nominanti Maretu Bērziņu Meirāni aicina atbalstīt Bērnu klīniskā universitātes slimnīcas 10. onkoloģiskās nodaļas Drosmes kasti, no kuras, pēc sāpīgas procedūras, bērni var izvēlēties sev tīkamu dāvaniņu. Nodaļā ārstējas bērni no 1 gada līdz 18 gadu vecumam. Bērniem no 12 gadu vecuma visbiežāk nav ko paņemt no Drosmes kastes, vai nav iespējas piedāvāt kādu jauku papildus aktivitāti vai dāvanu. Visām dāvanām jābūt jaunām, tās nedrīkst būt mīkstās rotaļlietas. Nodaļai ļoti noderīgi būtu arī mīksti, krāsaini, mazgāšanu 60 grādu temperatūrā izturīgi pledi ar uzšūtu vai kā citādi iestrādātu norādi, ka tie ir 10. nodaļas pledi. Ja ir doma par lielākām /dārgākām dāvanām, vienmēr ir vērtīgas tās, kuras palīdz aizpildīt laiku, dažādi “Dari pats” komplekti rotaslietu veidošanai, kristālu audzēšanai, robotu veidošanai u.tml., kā arī konstruktori, skrūvēšanas lietas, zīmēšanas un veidošanas komplekti. Ziedojumus var atstāt Vīksnas Tautas namā vai veikalā “Džinsu stils” Balvos, speciāli tiem paredzētās kastēs.
  • 19.decembris
   • Plkst. 18.00 Vīksnas Tautas namā piparkūku gatavošanas meistarklase, vadītāja Arnita Melberga. Dalības maksa: 5.00 euro. Produkti un dekori ir iekļauti cenā. Pieteikšanās līdz 17. decembrim, zvanot pa tālr. 20284144. Interesenti var pieteikt un iegādāties svētkiem dāvanu komplektus no “Arnitas labsajūtu darbnīcas”, iepriekš piesakot sev vēlamos produktus (tējas, sīrupus, džemus, garšvielas, piparkūkas u.c.), zvanot pa tālr. 26361594 (Arnita).
  • 30.decembris
   • Plkst. 19.00 Vīksnas Tautas namā amatiermākslas kolektīvu Vecgada atskaites koncerts. Ieeja brīva.
   • Plkst. 22.00 Vīksnas Tautas namā Vecgada balle kopā ar Zinti Krakopu un Tik Tok zvaigzni Vilchu. Ieejas maksa: 5.00 euro.
  • Decembris
   • Viļakas muzejā numismātikas un bonistikas izstāde no Viļakas muzeja krājuma.
  • 6.decembris
   • Plkst. 15.00 pie Viļakas pilsētas pārvaldes Ziemassvētku egles iedegšana ar muzikālu Ziemassvētku izrādi ģimenēm “Iedomīgā eglīte”.
  • 22.decembris
   • Plkst. 10.00 Viļakas kultūras namā Ziemassvētku vecītis uz tikšanos aicinās bērnus, kuri neapmeklē pirmsskolas izglītības iestādes.
  • 25.decembris
   • Plkst. 16.00 Viļakas Kultūras namā Ziemassvētku uzvedums “Laimes lāci meklējot”.
  • 29.decembris
   • No plkst. 22.00 līdz 02.00 Borisovas Tautas namā Vecgada Diskoballe kopā ar DJ MairiX. Ieejas maksa: 5.00 euro.
  • 26.decembris
   • Plkst. 13.00 Kupravas Kultūras pasākumu sniegšanas vietā Ziemassvētku pasākums.
  • 17.decembris
   • Plkst. 13.00 Žīguru Kultūras namā pirmssvētku tirdziņš, Ziemassvētku ieskaņu koncerts.
  • 22. decembris
   • No plkst. 18.00 līdz 20.00 Žīguru Kultūras namā Ziemassvētku jautrie danči bērniem.
  • 30. decembris
   • Plkst. 19.00 Žīguru Kultūras namā Vecgada šovs 2023.
  • 1.janvāris  
   • No plkst. 01.00 līdz 05.00 Žīguru Kultūras namā Jaunā gada diskoballe. Ieejas maksa: 5.00 euro. Galdiņu rezervācija līdz 29.decembrim (29294593).