Kultūra Kultūras pasākumu plāni
Balvu novada kultūras pasākumu plāns - 2023. gada oktobris
IEVĒRĪBAI!

Informācija par pasākumiem Balvu novadā var tikt precizēta un papildināta!

Pasākumos tiks filmēts un/vai fotografēts. Pasākumu laikā iegūtie video un foto materiāli tiks izmantoti publicitātes vajadzībām.

 • Balvu Novada muzejā muzejpedagoģiskās programmas, kuras pieejamas visu gadu. Vairāk informācijas: www.muzejs.balvi.lv. Balvu novada izglītības iestāžu audzēkņiem (izstāžu un ekspozīciju apskate) bezmaksas.
 • Balvu Novada muzejā Kaspara Teilāna foto izstāde “Ceļojuma piezīmes Islande”.
 • Līdz 6. oktobrim
  • Balvu Kultūras un atpūtas centrā izstāde “Dziesmu svētkiem  150 - Balvu novads”.
 • 6. oktobris
  • Plkst. 19.00 Balvu Kultūras un atpūtas centrā Riharda Čerkovska stāvizrāde  “Patiesība par bērnu audzināšanu”.
 • 8. oktobris
  • Plkst. 16.00 Balvu Kultūras un atpūtas centrā gongu, Tibetas skanošo trauku meditācija. Meditācijas ilgums 1 stunda. Meditāciju vada Inese Dreļa un Ilmārs Dreļs. Līdzi jāņem – paklājiņš, plediņš, spilventiņš. Dalības maksa: 20,00 euro. Iepriekšēja pieteikšanās obligāta- tālr. 29425895.
 • 11. oktobris
  • Plkst. 16.00 Balvu Centrālājā bibliotēkā “Manas dzimtas grāmatas”. Sarunas par dzimtas stiprajām grāmatām ar LELB prāvesta Mārtiņa Vaickovska ģimeni.
 • 14. oktobris
  • No plkst. 09.00 laukumā pie Balvu Kultūras un atpūtas centra tradicionālais lauku labumu jeb zaļais tirdziņš. Tirgotājiem pieteikšanās obligāta (līdz 11. oktobrim) Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrā: rakstot uz e-pastu biznesacentrs@balvi.lv vai zvanot pa tālr. 26461435.
  • Plkst. 10.00 pie Balvu pilsētas estrādes “Skrējiens un nūjošana apkārt Balvu ezeram”. Reģistrācija un numuru izsniegšana sacensību dienā 30 min. pirms attiecīgās grupas starta minētajā sacensību starta vietā. Vairāk informācijas ŠEIT (https://www.balvi.lv/lv/notikums/skrejiens-un-nujosana-apkart-balvu-ezeram?date=0).
  • Plkst. 17.00 Balvu Kultūras un atpūtas centrā bērnu vokālā studijas “Notiņas” 15 gadu jubilejas concerts “Dārgākā dāvana”.
 • 21. oktobris
  • Balvu Kultūras un atpūtas centrā Balvu Kultūras un atpūtas centra pašdarbnieku vakars “Prieks kopā būt!”. Muzicē Ainārs Lipskis.
 • 27. oktobris
  • Plkst. 11.30 Balvu Centrālajā bibliotēkā Katrīnas Kūkojas lekcijas par latgaliešu literatūru.
  • Plkst. 18.00 Balvu Kultūras un atpūtas centrā KINO. Animācijas filma Lauma: Meža dziesma.
 • 29. oktobris
  • Plkst. 14.00 Balvu Kultūras un atpūtas centrā muzikāli spraiga komēdija "Precies, māsiņ" (Guntis Veits, Raimonda Vazdika un Jānis Jarāns).
 • 6. oktobris
  • Plkst. 19.00 Naudaskalna Tautas namā “Es gribēju Jums pasacīt…”- Starpnovadu dzejas un mūzikas pasākums.
 • 2.oktobris- 14.oktobris
  • Baltinavas Kultūras namā Viktorijas un Nikas Oļipovu radošo darbu izstāde “Nedaudz krāsu”. Izstāde skatāma darba dienās plkst. 10.00 līdz 15.00.
 • 13.oktobris
  • Plkst. 16.00 Baltinavas Kultūras namā tikšanās ar Mārīti Slišāni un Anneli Slišāni “Muosas, muosines…”. Īpaši aicināti latgaļu valodas un dzejas cienītāji.
 • 15. oktobris
  • No plkst. 07.00 Baltinavas tirgus laukumā- Rudens gadatirgu Baltinavā. Tirgotājiem iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama! Vairāk informācijas pa tālr. 29364993.
 • 21. oktobris
  • Plkst. 14.00 Baltinavas Kultūras namā etnogrāfiskā ansambļa 45 gadu jubilejas pasākums “Padzīdam i mes muosines”.
 • 28. oktobris
  • Plkst. 21.00 Baltinavas Kultūras namā ansambļa “OTTO” 30 gadu jubilejas balle. Ieejas maksa: 10,00  euro. Piedalās: grupa “Putukvass”, grupa “Vēja runa”, Rassell & Sabīne Berezina.
 • 23. oktobris- 13.novembris
  • Baltinavas Kultūras namā izstāde “Pa dzimtas atmiņu takām” no cikla “Dzimtas stāsti”. Regīnas un Ojāra Lāču ģimenes atmiņu stāstījumi.
 • 31. oktobris - 7. decembris
  • Otrdienās plkst. 18.00 Baltinavas Kultūras namā Baltinavas pagasta atklātais rudens Zoles turnīrs (6 kārtās).
 • 20. oktobris
  • Plkst. 18.00 Rubeņu Tautas namā Rudens ražas svētki.
 • 14. oktobris
  • Plkst. 13.00 Bērzpils Saieta namā atpūtas vakars senioriem. Līdzi ņemiet groziņus un labu garastāvokli! Pieteikties līdz 6.oktobrim. Pieteikšanās un informācija, ja nepieciešams  transports, zvanot pa tālr. 26518493.
 • 12. oktobris
  • Plkst. 15.00 Briežuciema Tautas namā izglītojoša lekcija “Kā pārziemot ziemu’’. Tēma “Dabas dotais dzīves ritms tavai veselībai”. Lektore Zinaida Logina. Saruna pie tējas tases par bioritmiem un citām interesantām lietām, kas palīdz saglabāt labu veselību un priecīgu prātu.
 • 7. oktobris
  • Plkst. 15.00 Krišjāņu atpūtas vietā “Krišjāņu Staburags” pasākums “Gaismas nakts” – “Viss par un ap biznesu”. Vakara andele, izsoles, tirgošanās, kaulēšanās.
  • Plkst. 16.00 jautri un interesanti priekšnesumi “Draudzība un bizness” (piedalās vietējie un kaimiņpagastu pašdarbības kolektīvi). Pēc pasākuma “Biezās vakariņas” sveču gaismā.
 • 21. oktobris
  • No plkst. 10.00 pie Krišjāņu Tautas nama Lielā tirgus diena.
 • 14. oktobris
  • Plkst. 22.00 Lazdukalna Saieta namā balle kopā ar Aināru Lipski. Ieejas maksa: 5,00 euro līdz plkst. 23.00, vēlāk -7,00 euro.
 • 21. oktobris
  • Plkst. 14.00 Lazdukalna Saieta namā adītājam un teicējam Andrejam Alfrēdam Čakānam - 80! Atceres pēcpusdiena, izstāde. Laipni aicināts ikviens dalīties atmiņās!
 • 28. oktobris
  • Plkst. 19.00 Lazdukalna Saieta namā amatierteātra “Zibšņu” diena- amatierteātru salidojums. Tēma “Jo dziļāk mežā, jo vairāk…”. Ieeja: brīva.
 • No 15. oktobra
  • Lazdulejas Saieta namā gleznu izstāde.
 • 21. oktobris
  • Plkst. 14.00 Lazdulejas Saieta namā Rudens ražas diena- dizošanās ar ražu, mainīšanās ar pieredzi, saimnieču radošā pieeja ražas glabāšanai ziemā, marinējumu ievārījumu degustācija, dalīšanās ar receptēm un pieredzi. Ja ir izaudzis lieks ķirbis vai kāds cits dārzenis, ar kuru nezini ko iesākt- droši ņem līdzi, uzdāvini vai iemaini! Rudens kompozīciju izstāde.
 • 6. oktobris
  • Plkst. 21.00 Medņevas Tautas namā diskotēka kopā ar DJ Mairix.  Ieeja maksa: 3,00 euro, pēc plkst. 23.00 4,00 euro.
 • 21. oktobris
  • Plkst. 18.00 Medņevas Tautas namā sieviešu vokālā  ansambļa “Melodija” 20 gades jubilejas pasākums.
  • Plkst. 21.00 Medņevas Tautas namā balle. Muzicēs Juris Ķirsons. Ieejas maksa: 5,00 euro. Iespējams pieteikt galdiņus.

RUGĀJU PAGASTS  

 • 3.oktobris - 17. oktobris
  • Rugāju muzejā Lazdukalna bibliotēkas ceļojošā izstāde “Lazdukalna pagasts”.
 • 21. oktobris
  • Plkst. 18.00 Rugāju Tautas namā koncerts „Ak šis rudentiņš…”. Ciemiņi - sporta deju studijas “Dance Studio D&D” dejotāji no Daugavpils un Balvu Mūzikas skolas kora klases vokālais ansamblis un solisti. 
 • 9. oktobris- 30. oktobris
  • Upītes Tautas namā izstāde ”Dziesmu svētkiem  150 - Balvu novads”.
 • 11. oktobris
  • Plkst. 19.00 Upītes Tautas namā Liepājas teātra izrāde “1 000 000 labu lietu”. Ieejas maksa: 5,00 euro, iepriekšpārdošana- www.bezrindas.lv.
 • 7. oktobris
  • No plkst. 08.30 Tilžas ciema centrā Rudens gadatirgus (labdarības loterija, atrakcijas).
 • 14.oktobris
  • Ekskursija uz Ludzu - izzināsim vecākās Latvijas pilsētas kultūrvēsturisko mantojumu.
 • Datums tiks precizēts
  • Tilžas Kultūras un vēstures namā meistarklase aušanā.
 • 1. oktobris
  • No plkst. 07.30 Viļakā, Tautas ielā, Rudens gadatirgus. Vairāk informācijas pa tālr. 64507224 vai 26540024.
 • Līdz 13. oktobrim
  • Viļakas muzeja izstāžu zālē izstāde - 7. starptautiskais glezniecības plenērs ''Valdis Bušs 2023''.
 • 15. oktobris
  • Plkst. 13.00 Viļakas Vissvētās Jēzus Sirds Romas katoļu baznīcā šaha turnīrs. Pieteikšanās: jebkuram interesentam bez jebkādiem ierobežojumiem, rakstot tiesnesim Aleksandram Vasiļkovam uz e-pastu akindinich@inbox.lv vai zvanot pa tālr. +371 26445068.
 • No 20. oktobra
  • Viļakas muzejā numismātikas un bonistikas izstāde no Viļakas muzeja krājuma.
 • 28. oktobris
  • Plkst. 19.00 Viļakas Kultūras namā jautra vakarēšana ar humora piegaršu “Rudens - arī precību laiks” kopā ar Viļakas, Kupravas un Susāju amatiermākslas kolektīviem. Drīkst ņemt līdzi groziņus!
 • 21. oktobris
  • Plkst. 17.00 atpūtas vakars senioriem. Piedalās- Vīksnas un Kupravas amatiermākslas kolektīvi.
 • 14. oktobris
  • Plkst. 16.00 Borisovas Tautas namā Isnaudas Tautas nama amatierteātra “Isnauda” A. Rancānes izrāde “Meklējiet sievieti”.
 • 7. oktobris
  • Plkst. 19.00 Žīguru Kultūras namā ritmikas un līnijdeju kolektīva”Punktiņi” 16 gadu jubilejas sadancis “Kopā būt”.
  • Plkst. 22.00 Žīguru Kultūras namā balle kopā ar grupu “Gints un Es”. Ieejas maksa: līdz plkst. 23.00 5,00 euro, vēlāk 7,00 euro.