Izglītība

1. februārī notika matemātikas mācību jomas sanāksme, kurā Balvu novada matemātikas mācību jomas koordinatore Benita Urtāne iepazīstināja novada matemātikas skolotājus ar gaidāmo  pedagogu profesionālās pieredzes reģionālo forumu, kas notiks Gulbenē šī gada 8. martā. B. Urtāne aktualizēja foruma norises mērķi, norises kārtību,  sniedza informāciju par foruma saturisko virzienu – caurviju prasmes, norādīja atbalsta materiālus,  gatavojot labās prakses piemērus, kā arī  labās prakses piemēra apraksta struktūru.  B. Urtāne iedrošināja klātesošos dalīties ar savu pieredzi forumā par caurviju prasmju attīstīšanu izglītojamajiem matemātikā mācību procesā.

Turpinājumā B.Urtāne aktualizēja informāciju par valsts pārbaudes darba programmu matemātikā, beidzot 9.klasi, īpašu uzmanību pievēršot valsts pārbaudes darba uzbūvei, sasniedzamo rezultātu veidiem, grupām un to īpatsvaram valsts pārbaudes darbā, vērtēšanas kārtībai un kritērijiem,  snieguma līmeņu aprakstiem,  skolēnam sasniedzamajiem rezultātiem matemātikas mācību jomā, kā arī valsts pārbaudes darbā lietojamo apzīmējumu un simbolu sarakstam. Tika aicināts izpētīt valsts pārbaudes darba paraugu ar atrisinājumiem,  risināt pārbaudes darba uzdevumus kopā ar skolēniem, noskaidrojot piktogrammu nozīmi.

Sanāksmē tika pārrunāta valsts 73.matemātikas olimpiādes 2.posma norises kārtība, aktualizēta olimpiādes tēma, olimpiādes darbu labošana.

Pēc sanāksmes jomas koordinatore B.Urtāne novada matemātikas skolotājiem nosūtīja prezentāciju un citus materiālus.  

Jomas koordinatore B.Urtāne pateicās visiem skolotājiem, kuri piedalījās sanāksmē, vēlot panākumus izglītojamajiem matemātikas olimpiādē.

Informāciju sagatavoja: matemātikas mācību jomas koordinatore Benita Urtāne