Izglītība
Grupas bilde

Balvu sākumskolā 31.janvārī pulcējās Balvu novada izglītības iestāžu divdesmit deviņi 2.klašu skolēni. Pasākumu ar dzejoļiem ieskandēja Balvu sākumskolas 1.-2.klašu skolēni - Danija Buliga, Denija Griestiņa, Artis Leišavnieks, Kristaps Boldāns, Kate Jermacāne, Kārlis Iļjins, kuriem uzstāšanos palīdzēja sagatavot skolotāja Gunta Blauma. Skolēnus un skolotājas uzrunāja arī 5.d klases skolnieces Marija Maslovska un Patrīcija Klauča, kas aicināja ieklausīties Zinītes un Nezinītes sarunā par matemātiku mūsu ikdienā un konkursa norisi.

Matemātikas konkursa mērķis bija attīstīt skolēnu ātras un precīzas domāšanas spējas matemātisko darbību izpildē, pilnveidot interesi par nestandarta uzdevumu risināšanu matemātikā un sekmēt loģisko domāšanu, radošo darbību.

Konkursa dalībnieki veica individuālus uzdevumus, kas tika saistīti ar Balviem, jo mūsu pilsēta šogad 11.februārī svinēs 95.dzimšanas dienu. Skolēni uzmanīgi klausījās stāstiņā, rēķināja galvā matemātiskās izteiksmes, kas palīdzēja uzzināt Balvu pilsētas dzimšanas datumu, attālumu līdz Rēzeknei u.c. svarīgus faktus. Vispirms, iepazīstot Balvu svarīgākās ēkas un nosaucot tajās redzamās ģeometriskās figūras, skolēni dotajā zīmējumā skaitīja trijstūrus, ovālus, riņķus un kvadrātus, noteica pareizos apgalvojumus. Neparasts bija uzdevums diagrammas veidā par Bolupes pietekām, kurā vajadzēja uzmanīgi lasīt jautājumus un aprēķināt prasīto. Pēc stāstījuma par vides objektu „Gaiss” klausīšanās, skolēni pārbaudīja savu prasmi mērīt un kombinēt dažāda garuma uzzīmētās „stabulītes”. Pēdējā uzdevumā skolēniem tika piedāvāts iejusties situācijā, kad par godu Balvu dzimšanas dienai  tirdziņā varētu nopirkt dažādus Balvu suvenīrus – bērni aktīvi domāja, kā samaksāt par suvenīriem, izmantojot tikai centu monētas.

Tad skolēni iesaistījās spēlē, lai pārbaudītu savu prasmi ātri rīkoties - nostājoties apļos, skolēni padeva apkārt rotaļlietu, kad mūzika pārtrūka, bērns ar rotaļlietu rokās izstājās. Katra apļa finālists turpināja piedalīties kopīgajā finālā, kamēr tika noskaidrots visātrākais uzvarētājs. Kamēr skolotājas skaitīja punktus un izvērtēja rezultātus, Balvu novada skolu 2.klašu skolēni iepazina Lego WeDo robotiņu darbību, modelējot un programmējot vienkāršas vējdzirnaviņas.

Konkursā 1.vietu ieguva Kristaps Boldāns un Rodrigo Zalužinskis (Balvu sākumskola), 2.vietu – Emīls Kaņepe (Baltinavas vidusskola), Ausma Cepurniece (Rugāju vidusskola), Ričards Tiltiņš, Rinalds Ķerģis, Laura Salmane (Balvu sākumskola), 3.vietu – Beāte Lezdiņa (Rekavas vidusskola), Beatrise Tekla Martinova, Beāte Zaharāne, Ričards Puks, Adriāna Kindzule (Balvu sākumskola). Vairāki skolēni saņēma Atzinības – Mihaela Lapsa (Rekavas vidusskola), Artūrs Aleksejevs (Stacijas pamatskola), Artūrs Žīgurs (Rugāju vidusskola), Markuss Ragiņa (Viļakas Valsts ģimnāzija), Nameda Kozlovska, Adrija Voiciša, Katrīna Klauča (Balvu sākumskola).  Pārējie skolēni saņēma diplomus par piedalīšanos. Paldies Balvu novada skolu 2.klašu skolotājām, kas palīdzēja sagatavot skolēnus un vērtēt konkursa rezultātus!

Informāciju sagatavoja: sākumskolas mācību jomas koordinatore Gunita Pugeja