Izglītība

19.septembrī tiešsaistes platformas Zoom vebinārā tikās Balvu novada sākumskolas (1.-3.klašu posma) mācību jomas pedagogi.

Sanāksmē tika pārrunāts sākumskolas mācību jomas 2023./2024. mācību gada darba plāns, uzsverot gan kvalitatīvos, gan kvantitatīvos mācību jomas uzdevumus. Šogad notiks gan pedagogu informatīvās sanāksmes klātienē, gan mācīšanās grupu sanāksmes Zoom platformā. Uzsvars tiks likts uz dažādu lasītprasmes veicināšanas metodes izmantošanu un vienotas izpratnes veidošanu par jaunās vērtēšanas pieejas vadlīnijām un principiem, sākot ar 2024./2025.mācību gadu.

Pedagogi tika informēti par profesionālās kompetences pilnveides iespējām, kā arī par pedagogu pieredzes forumu, kas 2024.gada martā notiks Gulbenē. Tika pārrunāts arī 1., 2., 3. klasēm plānoto mācību priekšmetu konkursu piedāvājums un citas aktualitātes.

 

Informāciju sagatavoja: sākumskolas mācību jomas koordinatore Gunita Pugeja