Balvu sākumskolas un Tilžas pamatskolas skolēni piedalās konkursā par veselīgu uzturu

30.maijā Balvu sākumskolā Balvu novada pašvaldības projekta „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Balvu novadā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/050) ietvaros norisinājās konkurss par veselīgu uzturu. Konkursā piedalījās Balvu sākumskolas un Tilžas pamatskolas komandas, un tām bija jāveic uzdevumi trīs “pieturvietās”: jāatbild uz viktorīnas jautājumiem par vitamīniem, jāizveido plakāts “Veselīgs uzturs”, jāpagatavo veselīgas brokastis un jāuzklāj galds.

Bija patīkami vērot komandu saliedēto darbošanos. Komandām idejas radās prezentējot plakātus un pagatavotos ēdienus, tā klātesošajiem bija iespēja dzirdēt pat pašsacerētas leģendas un mītus…

Skolotājas atzinīgi novērtēja skolēnu zināšanas par veselīgu uzturu un vitamīniem, kā arī prasmi pagatavot ēdienu un uzklāt galdu.

Konkurss noritēja mājīgā gaisotnē, un visi veiksmīgi pārvarēja sagatavotos uzdevumus! Noslēgumā visi mielojās ar pašsagatavoto maltīti un slavēja to. Konkursa noslēgumā katra komanda saņēma diplomu un ar labu garastāvokli devās mājās!

FOTO GALERIJA

Informāciju sagatavoja: Balvu sākumskolas skolotāja Svetlana Pavlovska

„Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Balvu novadā”, Nr. 9.2.4.2/16/I/050