Izglītība
Bērnu tiesību aizsardzības dienu Balvu novada bērni aizvada sportojot

1. jūniju - Bērnu tiesību aizsardzības dienu - Balvu novada pirmsskolas vecuma bērni aizvadīja sportiskās aktivitātēs. Balvu Sporta skolas stadionā pulcējās 162 novada izglītības iestāžu pirmsskolas vecuma bērni, lai piedalītos Izglītības pārvaldes un Balvu pirmsskolas izglītības iestādes “Pīlādzītis” organizētajos Sporta svētkos, Balvu novada pašvaldības projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Balvu novadā” Nr.9.2.4.2/16/I/050 ietvaros.

Atklāšanas pasākumā dalībniekus uzrunāja Izglītības pārvaldes izglītības darba speciāliste Lija Bukovska, Balvu pirmsskolas izglītības iestādes “Pīlādzītis” vadītāja Antra Eizāne un vadītājas vietnieci Ina Aizupe. Pēc svētku uzrunām bērnus priecēja un aicināja līdzi dejot Balvu novada Bērnu un jauniešu centra deju studijas “Di-dancers” grupa “Rozīnītes”. Lai sportiskais solis būtu raitāks, Balvu PII “Pīlādzītis” skolotājas novadīja muzikālu rīta rosmi un izkustēšanos. Bērniem tika piedāvātas aktivitātes 10 sporta centros, kur bija jāspēlē bērnu futbols un volejbols, jāpiedalās kustību rotaļās un jautrajās stafetēs, jālec tāllēkšana un jāpriecājas piepūšamajā atrakcijā.

Liels paldies sadarbības partneriem: Balvu pirmsskolas izglītības iestādes “Pīlādzītis” komandai par pasākuma organizēšanu, Balvu novada pašvaldības projektam “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Balvu novadā” Nr.9.2.4.2/16/I/050 par finansiālo atbalstu, Balvu Sporta skolai un Ziemeļlatgales Sporta centram par materiāltehnisko nodrošinājumu.

Bilde

Lija Bukovska

Pirmsskolas izglītības darba speciāliste
lija.bukovska [at] balvi.lv