Kultūra
Bērnu un jauniešu deju kolektīvi sekmīgi izdejojuši Svētku koprepertuāra dejas

18. aprīlī Balvu Kultūras un atpūtas centrā notika Balvu novada skolu jaunatnes tautas deju kolektīvu koprepertuāra pārbaude – skate, gatavojoties XIII Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju lielkoncertam “Es atvēru Laimes dārzu”.

Šīs skates galvenie uzdevumi bija novērtēt tautas deju kolektīvu sniegumu un sniegt metodisko atbalstu pedagogiem mākslinieciskā snieguma pilnveidošanai, kā arī apzināt Svētku potenciālo dalībnieku kvalitatīvo un kvantitatīvo sastāvu un noteikt Svētku koprepertuāra apguves līmeni.

Skatē piedalījās 13 tautas deju kolektīvi, katrs dejoja divas dejas. Kolektīvu sniegumu vērtēja Valsts izglītības satura centra apstiprināta žūrija – horeogrāfi Dāvis Ērglis, Aija Konstante un Zanda Mūrniece.

  • 10 punkti – dejas mākslinieciskais izpildījums un rakstura atklāsme,
  • 10 punkti – dejas tehnika un horeogrāfiskā teksta precizitāte,
  • 10 punkti – izpildījuma muzikalitāte,
  • 10 punkti – tautas tērpa valkāšanas kultūra un pareizība,
  • 10 punkti – skatuves kultūra un kolektīva kopiespaids.
Kolektīvs Repertuāra grupa Vadītājs Vērtējums

Balvu Kultūras un atpūtas centra bērnu deju kolektīvs “Balvu vilciņš”,

pirmsskolas grupa
1.-2.klašu Zane Meiere Augstākā pakāpe

Balvu sākumskolas deju kolektīvs “Saulstariņi”, 1.klašu grupa

1.-4.klašu Kristīne Jermacāne II pakāpe

Bērzpils pamatskolas 1.-6.klašu deju kolektīvs

1.-4.klašu Iveta Tiltiņa II pakāpe
Stacijas pamatskolas un Kubulu Kultūras nama deju kolektīvs “Cielaviņa” 1.-4.klašu Zita Kravale I pakāpe

Rugāju vidusskolas 1.-4.klašu deju kolektīvs

1.-4.klašu Astrīda Circene un Sanita Anckina II pakāpe

Balvu sākumskolas deju kolektīvs “Saulstariņi”, 2.-3.klašu grupa

1.-4.klašu Kristīne Jermacāne I pakāpe

Balvu Kultūras un atpūtas centra bērnu deju kolektīvs “Balvu vilciņš”,

2.-3.klašu grupa
3.-4.klašu Zane Meiere Augstākā pakāpe

Balvu sākumskolas deju kolektīvs “Saulstariņi”, 4.-6.klašu grupa

3.-6.klašu Kristīne Jermacāne I pakāpe
Tilžas Kultūras un vēstures nama deju kolektīvs “Palazdīte” 3.-6.klašu Daiga Lukjanova II pakāpe

Balvu Kultūras un atpūtas centra bērnu deju kolektīvs “Balvu vilciņš”,

4.-6.klašu grupa
5.-9.klašu Zane Meiere Augstākā pakāpe
Balvu Kultūras un atpūtas centra deju kopa “Rika” 10.-12.klašu Agris Veismanis I pakāpe
Tilžas Kultūras un vēstures nama deju kolektīvs “Palazdīte” 10.-12.klašu Daiga Lukjanova II pakāpe

Balvu Kultūras un atpūtas centra bērnu deju kolektīvs “Balvu vilciņš”,

7.-10.klašu grupa
10.-12.klašu Zane Meiere Augstākā pakāpe

Šī skate bija milzu enerģijas un pozitīvu emociju deva. Tas bija gandarījums. Tā bija mīlestība un cieņa pret savas tautas mantojumu. Tas bija Svētku prieks, kas vienoja un bagātināja katru atsevišķi un visus kopā. Tā bija sajūta, ka dziesmu un deju svētku kustība ir dzīva, ka tā neizsīks. Tas bija lepnums par visiem mūsu novada tautas deju kolektīviem!

  • Paldies ikvienam dejotājam par uzcītību, par brīnišķīgo sniegumu un Svētku sajūtu, ko dāvājāt gan paši sev, gan skatītājiem!
  • Paldies kolektīvu vadītājiem par izturību, atbildību un milzīgo nenogurdināmo darbu, ko darāt ikdienā!
  • Paldies bērnu un jauniešu vecākiem par uzticēšanos, atbalstu  un līdzdalību!
  • Paldies kolektīvu virsvadītājai Zanei Meierei par profesionalitāti, degsmi un neizsīkstošo enerģiju!

Lai arī turpmāk degsme un mīlestība pret to, ko darāt! Lai nezūd dejas spars!

FOTOGALERIJA

Foto: Iluta Jaunžeikare

Ilona Salmane

Interešu izglītības metodiķe
ilona.salmane [at] balvi.lv