Briežuciema Tautas nams Kultūra
Briežuciema ‘’Pārim” 30

Briežuciema vidējās paaudzes deju kolektīvs “Pāris”, 23.martā, kopā ar draugu kolektīviem no Vecumniekiem,  Lendžiem, Isnaudas, Rugājiem, Bērzpils, Balviem un Viļakas nosvinēja trīsdesmito dzimšanas dienu. 26 gadus kolektīvu vadīja Skaidrīte Pakalnīte. Līdz ar Skaidrītes aiziešanu no vadītājas pienākumiem, arī lielākā daļa ilggadējo dalībnieku dejošanu kolektīvā pārtrauca. Paldies Līgai Langovskai, kura līdztekus dejošanai uzņēmās kolektīva vadīšanu un veiksmīgi sagatavoja kolektīvu skatei.

Lai notiktu pozitīvi un interesanti notikumi, pirmkārt, ir vajadzīgi talantīgi, uzņēmīgi un pozitīvi traki cilvēki, un lielu lomu nospēlē arī tas, kad satiekas vajadzīgie cilvēki, vajadzīgajā laikā un vietā. Tā notika pirms trīsdesmit gadiem, kad Lidija Ločmele uzrunāja Skaidrīti Pakalnīti, lai iemāca pirmajiem dejotāju pāriem tautu dejas. 26 gadus mūsu nelielajā pagastā ir bijuši dejotgribētāji, daudzi no bijušajiem dejotājiem kolektīvā darbojušies vairāk kā divdesmit gadus. Jāzeps un Vija Jermacāni  dejojuši gandrīz visus trīsdesmit gadus. Ļoti jauki, ka, svinot 30 ‘’Pāra” dzimšanas dienu, lielākā daļa bijušā sastāva dejotāji ne tikai sapulcējās kā koncerta apmeklētāji, bet arī sagatavoja divas dejas koncertam. Paldies Skaidrītei un dejotājiem - jūs bijāt neaprakstāmi jauki!

Divus gadus “Pāri” vada Diāna Astreiko. Ar  nejaušu satikšanos  Briežuciemā iesakās jauns, veiksmīgs, radošs periods deju kolektīva darbībā. Var tikai apbrīnot vadītājas uzņēmību, komunikācijas un deju mācīšanas prasmes. Ir izveidojies jauks un talantīgs dejotāju kolektīvs. Dalībnieki ir ne tikai labi dejotāji, bet arī talantīgi cilvēki daudzās jomās. To pierādīja arī jubilejas pasākums. Dejotāju organizētais koncerts bija dāvana bijušajiem dejotājiem, ciemiņiem, visiem skatītājiem un klausītajiem.  Televīzijas raidījuma „Čarka kultūras” vadītāja Diāna skatītājus deju virpuļa reklāmas pauzēs iepazīstināja ar dejotāju vaļaspriekiem, deju kolektīva ‘’Pāris” vēsturi un tradīcijām. Liels paldies ciemiņu kolektīviem par dalību pasākumā, paldies bijušajiem „Pāra” dejotājiem un Skaidrītei Pakalnītei. Paldies visiem, kuri veica tehniskos un saimnieciskos darbos, visiem par idejām un atbalstu. Visiem, kuri pielika savu roku, prātu un sirdi pasākuma tapšanā. Vislielākais paldies Diānai un viņas dejotājiem!  Dejotāju vārdā paldies visiem par ziediem, dāvanām, bet visvairāk paldies par labiem vēlējumiem, sirsnību un jautru kopā būšanu.

Lai visiem nezūd dejotprieks, lai daudz atraktīvu ideju un jauku pasākumu!

Foto: Madara Siliņa

Zita Mežale

Vadītāja
briezuciema.tn [at] balvi.lv