Izglītība
Ceļš uz uzvarām nav viegls – norisinājies izglītojamo un pedagogu apbalvošanas pasākums

16. maijā Balvu Kultūras un atpūtas centrā, mijoties gandarījuma sajūtai un svētku noskaņojumam, pulcējās Balvu novada izglītības iestāžu skolēni, viņu vecāki un pedagogi, lai kopā priecātos un lepotos par sasniegumiem gan mācību darbā, gan panākumiem olimpiādēs, sacensībās un konkursos.

Tiekties uz izcilību ir ieradums

Tuvojoties kārtējā mācību gada izskaņai un tiekoties pasākumā, kas apliecina, ka Balvu novadā mācās labākie un centīgākie skolēni, kurus atbalsta sirsnīgākie vecāki, bet skolās strādā profesionālākie pedagogi, arī Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs atzina, ka šis mācību gads ir bijis patiesi ražens. “Paldies jums par to, ka atrodat sevī motivāciju virzīties uz izcilību un uz rezultātu. Protams, sasniegtie rezultāti it svarīgi, bet tik pat svarīgs ir arī pats mērķu sasniegšanas process, kas jūs pārbauda, maina, liek meklēt spēku. Uzvarēt un tiekties uz izcilību ir sava veida ieradums, tāpēc, skolēni, paldies, ka jūs trenējat šo ieradumu, paldies pedagogi, ka esat atraduši pareizos vārdus, kā motivēt skolēnus, un palīdzēt viņiem virzīties uz priekšu, un, protams, paldies vecākiem, kuri ir lielākais bērnu atbalsts,” uzrunājot klātesošos, teica Sergejs Maksimovs.

Mācīties ne tikai atzīmes dēļ, bet arī sevis dēļ

Ceļš uz uzvarām nekad nav viegls, tas tiek bruģēts ar pacietību, neatlaidību un smagu darbu. Balvu novada Izglītības pārvaldes vadītāja Inese Circene, lepojoties ar skolēnu un pedagogu panākumiem, teica: “Šodien šeit ir pulcējušies tie 118 jaunieši un 87 pedagogi, kuri šī mācību gada laikā ir paspējuši, varējuši un gribējuši izdarīt vairāk nekā pārējie. Tie, kuri katru mācību priekšmetu uztver ar vislielāko atbildību. Bērni un jaunieši, kuri čakli un cītīgi veltījuši arī vakara stundas, lai izlasītu, apgūtu un zinātu vairāk. Tie, kuri saprot, ka mācās ne tikai atzīmes dēļ, bet arī sevis dēļ.”

Balvu novada pašvaldība patiesi lepojas ar savu skolēnu sasniegumiem gan vispārējā, gan interešu, gan profesionālās ievirzes izglītībā, gan ar starptautiskajiem sasniegumiem. Kā informēja Izglītības pārvaldes vadītāja, tad Balvu novadā šajā mācību gadā tika organizētas 12 mācību priekšmetu olimpiādes. Kopumā novada posmā godalgotas vietas ieguva 77 skolēni, bet valsts posmā piedalījās septiņās olimpiādēs, novadu pārstāvot 10 skolēniem un iegūstot vienu atzinību, vienu otro un vienu pirmo pakāpi. Vispārējās izglītības jomā apbalvojumus pasākumā saņēma 54 pedagogi.

Arī interešu izglītībā mācību gadā laikā ir daudz sasniegts. Apbalvošanas pasākumā par augstākās pakāpes iegūšanu valsts konkursā godināja deviņus kolektīvus un to vadītājus. Tāpat šajā jomā ir gūts arī starptautisks sasniegumus svarbumbu celšanā.

Savukārt profesionālās ievirzes mūzikas un mākslas izglītībā tika apbalvoti 15 skolēni, viens grupas projekts un deviņi pedagogi. Arī šajā jomā ir starptautiski panākumi – trīs godalgas akordeona spēlē. Augsti sasniegumi šajā mācību gadā ir arī sporta izglītībā – tika apbalvoti 15 individuālie sportisti, trīs komandas un astoņi treneri.

Sasniegumu pamatā ir ne tikai talants, bet arī smags darbs

Balvu novada Izglītības pārvaldes vadītāja, sveicot izglītojamos un pedagogus ar sasniegumiem un sakot paldies par ieguldīto darbu, atgādināja, ka katrs no sasniegumiem apliecina raksturu, atbildību, mērķtiecību, taču svarīgākais ir neapstāties pie šiem rezultātiem. “Paldies, ka Balvu novada vārds izskan tālāk, paldies pedagogiem, kas ir daļa no skolēnu izaugsmes ceļa! Lai veiksmīgs eksāmenu laiks, bet vasarā izdodas atpūsties un smelties enerģiju, lai varam ar jauniem spēkiem un iedvesmu sagaidīt nākamo mācību gadu!” teica Inese Circene.

Foto: Iluta Jaunžeikare

IZGLĪTOJAMIE

 • Evelīna Leitena (Viļakas vidusskola)
 • Gustavs Keišs (Rekavas vidusskola)
 • Endija Sirmā (Balvu sākumskola)
 • Rebeka Jermacāne (Balvu sākumskola)
 • Adrians Slišāns (Rekavas vidusskola)
 • Markuss Kuranovs (Baltinavas vidusskola)
 • Marija Štāle (Rugāju vidusskola)
 • Gabriela Bistere (Balvu sākumskola)
 • Emma Zelča (Baltinavas vidusskola)
 • Dāvis Dobrovoļskis (Eglaines pamatskola)
 • Keita Krūmiņa (Balvu sākumskola)
 • Matīss Krivišs (Rugāju vidusskola)
 • Kristaps Zelčs (Balvu sākumskola)
 • Emīls Krastiņš (Balvu sākumskola)
 • Rinalds Sējāns (Balvu Valsts ģimnāzija)
 • Ričards Banka (Balvu Valsts ģimnāzija)
 • Elīza Anča (Balvu Valsts ģimnāzija)
 • Edgars Boldāns (Balvu Valsts ģimnāzija)
 • Keita Zaharāne (Balvu Valsts ģimnāzija)
 • Rinalds Slišāns (Viduču pamatskola)
 • Ieva Kozlovska (Baltinavas vidusskola)
 • Ričards Vilkaste (Viduču pamatskola)
 • Sonora Puķīte (Balvu Valsts ģimnāzija)
 • Alekss Dzērve (Rekavas vidusskola)
 • Undīne Čemme (Rugāju vidusskola)
 • Nadīna Līva Logina (Balvu Valsts ģimnāzija)
 • Ieva Krevica (Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola)
 • Evelīna Odrija Kozlovska (Stacijas pamatskola)
 • Alīna Šaicāne (Viļakas vidusskola)
 • Madara Dokāne (Rugāju vidusskola)
 • Enija Bordāne (Balvu Valsts ģimnāzija)
 • Nauris Stāmers (Balvu Valsts ģimnāzija)
 • Rojs Kravalis (Balvu Valsts ģimnāzija)
 • Elvis Dukovskis (Viduču pamatskola)
 • Sindija Raibekaze (Balvu Valsts ģimnāzija)
 • Romena Timoškāne (Tilžas pamatskola)
 • Rainers Bukšs (Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola)
 • Marija Prancāne (Viļakas vidusskola)
 • Markuss Kozlovskis (Balvu Valsts ģimnāzija)
 • Karlīna Kindzule (Balvu Valsts ģimnāzija)
 • Betija Sarma (Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola)
 • Sintija Vīksniņa (Rugāju vidusskola)
 • Anete Valtere (Rugāju vidusskola)
 • Beāte Kaņepe (Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola)
 • Sintija Garā (Balvu Valsts ģimnāzija)
 • Aleksandra Bakāne (Balvu Valsts ģimnāzija)
 • Maksims Silinevičs (Balvu Valsts ģimnāzija)
 • Vizbulīte Lāce (Balvu sākumskola)
 • Karlīna Pilāte (Balvu sākumskola)
 • Nadīna Strupka (Balvu Valsts ģimnāzija)
 • Patrīcija Ivanova (Balvu Valsts ģimnāzija)
 • Amanda Buklovska (Rekavas vidusskola)
 • Samanta Slišāne (Rekavas vidusskola)
 • Jēkabs Slišāns (Baltinavas vidusskola)
 • Martijs Krakops (Balvu Valsts ģimnāzija)
 • Sintija Cepurniece (Balvu Valsts ģimnāzija)
 • Artūrs Larins (Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola)
 • Melānija Prole (Bērzpils pamatskola)
 • Lauma Žagare (Rugāju vidusskola)
 • Viktorija Oļipova (Baltinavas vidusskola)
 • Armands Noviks (Balvu Valsts ģimnāzija)
 • Mairis Ančs (Balvu sākumskola)
 • Paula Jaunžeikare (Balvu sākumskola)
 • Salvis Saida (Viļakas vidusskola)
 • Elīza Briede (Balvu Valsts ģimnāzija)
 • Sofija Paula Timošenko (Balvu sākumskola)
 • Hugo Ušackis (Balvu sākumskola)
 • Rolands Spridzāns Rekavas vidusskola)
 • Ardis Vizulis (Rekavas vidusskola)
 • Emīls Pužulis  (Rekavas vidusskolas)
 • Leila Baranauska (Balvu sākumskola)
 • Sindija Pauliņa (Balvu Valsts ģimnāzija)
 • Sofia Buzijana (Balvu Valsts ģimnāzija)
 • Elvita Rizena (Rugāju vidusskola)
 • Dace Grāvīte (Rugāju vidusskola)
 • Matvejs Valujevs (Balvu Valsts ģimnāzija)
 • Indriķis Ints Circens (Rekavas vidusskola)
 • Marija Maslovska (Balvu sākumskola)
 • Eduards Krilovs  (Rugāju vidusskola)

PEDAGOGI

 • Ruta Duļbinska  (Rekavas vidusskola)
 • Edīte Mača  (Balvu sākumskola)
 • Tatjana Bolgarova  (Baltinavas vidusskola)
 • Dina Kravale  (Balvu sākumskola)
 • Inguna Freimane (Eglaines pamatskola)
 • Ligita Bukovska-Pole  (Balvu sākumskola)
 • Irīna Krivošejeva  (Balvu Valsts ģimnāzija)
 • Inga Vanaga (Balvu Valsts ģimnāzija)
 • Eva Zučika-Kuzņecova (Balvu Valsts ģimnāzija)
 • Anita Smuška  (Viduču pamatskola)
 • Dina Krakope  (Rekavas vidusskola)
 • Inese Circene (Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola)
 • Lina Veselova (Stacijas pamatskola, Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola)
 • Veneranda Medne  (Viļakas vidusskola)
 • Ilze Saidāne (Rekavas vidusskola)
 • Anna Barbaniška  (Balvu Valsts ģimnāzija)
 • Solveta Logina  (Rugāju vidusskola)
 • Edgars Kamenders (Rekavas vidusskola)
 • Ārita Andrejeva  (Balvu Valsts ģimnāzija)
 • Laura Saulīte (Rugāju vidusskola)
 • Evija Vizule  (Bērzpils pamatskola)
 • Anita Balantajeva  (Balvu Valsts ģimnāzija)
 • Ainārs Strads  (Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola)
 • Inta Ludborža  (Baltinavas vidusskola)
 • Irēna Šaicāne  (Balvu Valsts ģimnāzija) 
 • Rita Kluce  (Balvu Valsts ģimnāzija)
 • Valda Dzene  (Tilžas pamatskola)
 • Diāna Bojāre (Balvu Valsts ģimnāzija, Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola)
 • Lilita Bizune  (Viļakas vidusskola)
 • Benita Urtāne (Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola
 • Ingūna Andersone  (Rugāju vidusskola)
 • Natālija Garā (Rugāju vidusskola)
 • Valentīna Kravale  (Balvu Valsts ģimnāzija)
 • Mārīte Šakina  (Rekavas vidusskola)
 • Inese Cibule (Rekavas vidusskola)
 • Valentīna Kaša Baltinavas vidusskola)
 • Sandra Andrejeva (Balvu sākumskola)
 • Rasma Vilkaste (Viļakas vidusskola)
 • Gunta Bokta  Balvu sākumskola)
 • Aina Cibule (Rekavas vidusskola)
 • Svetlana Apetri (Balvu Valsts ģimnāzija)
 • Aija Dvinska (Balvu Valsts ģimnāzija)
 • Anželika Ločmele (Viduču pamatskola, Viļakas vidusskola)
 • Sanita Ciukora (Rugāju vidusskola)
 • Evija Konivale  (Rugāju vidusskola)
 • Inga Bukša (Balvu sākumskola)
 • Ludmila Uglovska (Balvu Valsts ģimnāzija)
 • Ingūna Kaņepe (Rekavas vidusskola)
 • Aija Leitena (Rekavas vidusskola,Viļakas vidusskola)
 • Marina Ločmele (Balvu Valsts ģimnāzija, Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola)
 • Kirils Logins (Balvu Valsts ģimnāzija)
 • Anita Langovska (Balvu sākumskola)
 • Ināra Ločmele (Rugāju vidusskola)
 • Lolita Krēbse (Rugāju vidusskola)

IZGLĪTOJAMIE                                 

 • Miķelis Slišāns (Baltinavas vidusskola)
 • Raivita Raginska (Viļakas vidusskola)
 • Elīza Pužule (Viļakas Mūzikas un mākslas skola)
 • Arguts Pužuls (Viļakas vidusskola)
 • Rostislavs Dmitrijevs (Viļakas vidusskola)
 • Džeisons Kokarevičs (Viļakas vidusskola)
 • Rauls Romanovskis (Rugāju vidusskola)
 • Rocis Kozlovskis (Rekavas vidusskola)
 • Viktorija Maderniece (Bērzpils pamatskola)
 • Laura Kopāne (Balvu Valsts ģimnāzija)

KOLEKTĪVI UN TO VADĪTĀJI

 • Viļakas Mūzikas un mākslas skolas kapela “Rekovas stīgotāji” un tās vadītāja  Ilona Bukša
 • Baltinavas vidusskolas folkloras kopa, tās vadītāja Ligita Spridzāne
 • Bērnu folkloras kopas “Upīte” kapela, tās vadītāja  Kate Slišāne
 • Skolotāju Ligitas un Kates kopā vadītā Bērnu folkloras kopa “Upīte”
 • Balvu sākumskolas deju kolektīvs “Saulstariņi”, 4.-6.klašu grupa un vadītāja Kristīne Jermacāne
 • Balvu sākumskolas deju kolektīvu “Saulstariņi”, 2.-3.klašu grupa un vadītāja Zita Kravale
 • Stacijas pamatskolas un Kubulu Kultūras nama deju kolektīvu “Cielaviņa” un vadītāja Zita Kravale
 • Balvu Kultūras un atpūtas centra bērnu deju kolektīvs “Balvu vilciņš” visās grupās-jaunākajā, 2.-3., 4.-6. un 7.-10.klašu grupā un vadītāja Zane Meiere
 • Tilžas pamatskolas vokālais ansamblis “Varbūt” un vadītāja Linda Vītola
 • Tilžas pamatskolas 1.-9.klašu koris un vadītāja Linda Vītola
 • Balvu Mūzikas skolas vokālais ansamblis un vadītāja Linda Vītola
 • Balvu Mūzikas skolas koris un vadītāja Linda Vītola
 • Apbalvojums koncertmeistam Viktoram Bormanim (orķestru skatē - un tas pieder Balvu Mūzikas skolas pūtēju orķestrim un tā vadītājs Egons Salmanis)

PEDAGOGI

 • Jolanta Dundeniece (Bērzpils pamatskola)
 • Indra Keiša (Balvu Valsts ģimnāzija)
 • Inita Raginska (Viļakas Mūzikas un mākslas skola)
 • Ēvalds Vancāns (Viļakas vidusskola)
 • Jānis Dokāns (Rekavas vidusskola)
 • Ainārs Dokāns (Rugāju vidusskola)

 

Interešu izglītībā Latgales reģionā sasniegumi gūti arī aktīvi sportojot:

 • Balvu sākumskolas tautas bumbas 4.-6.klašu zēnu un meiteņu komanda un treneres Sarmīte Keisele un Iveta Kacēna
 • Viļakas vidusskolas Volejbola komanda un treneris Ervīns Veļķers
 • Balvu Valsts ģimnāzijas volejbola komandas meiteņu A, B, C un zēnu B grupā un treneris Valters Duļevskis
 • Lepojamies ar Rugāju vidusskolas 10.klases skolnieces Samantas Sproģes sasniegumiem Starptautiskās Svarbumbu Celšanas savienības pasaules čempionātā

Par sasniegumiem profesionālās ievirzes mūzikas izglītībā pateicību un naudas balvu saņem Balvu Mūzikas skolas audzēkņi un pedagogi:

AUDZĒKŅI

 • Martins Puks
 • Niks Strupka
 • Martins Krivišs
 • Kārlis Zakss
 • Raivis Logins
 • Eduards Vaickovskis
 • Roberts Jēkabs Ambarovs
 • Anastasija Garkuša
 • Rihards Jermacāns
 • Andrejs Sidorovičs
 • Kārlis Anckins
 • Mārcis Keišs
 • Kaspars Melnacis
 • Samanta Kikuste-Nagla
 • Kārlis Žagars

PEDAGOGI

 • Jānis Budevičs
 • Ojārs Tūmiņš
 • Arnis Graps
 • Lauris Ikstens
 • Salvis Mass
 • Zoja Zaharova
 • Irēna Šņitkina
 • Inta Sleža

Profesionālās ievirzes mākslas izglītībā apbalvojums:

 • Baltinavas mūzikas un mākslas skolas grupas projektam “Lelles” un skolotājai Annelei Slišānei

Kā ik gadu, arī šogad mūsu sportisti ir likuši Balvu novada vārdam izskanēt tālāk un skaļāk, un apbalvojums par sasniegumiem Latvijas čempionātos un meistarsacīkstēs Balvu Sporta skolas audzēkņiem:

AUDZĒKŅI

 • Loreta Ciukore
 • Daniels Logins
 • Indriķis Ints Circens
 • Raivo Keišs
 • Raivo Nāgels
 • Daniels Būde
 • Deivids Lūkins
 • Harijs Bisenieks
 • Markuss Jānim Elsts
 • Maksims Bistrovs
 • Antons Bušs
 • Sandija Keiša
 • Andis Zelčs
 • Jūlija Antonova
 • Polīna Valujeva
 • Ņikita Jeršovs
 • Balvu Sporta skolas Futbola komandai
 • Telpu futbola komanda
 • Balvu Sporta skolas Volejbola komanda un treneris Ervīns Veļķers

TRENERI

 • Konstantīns Titorenko
 • Pēteris Vancāns
 • Varis Sārtaputnis
 • Romualds Kokorevičs
 • Imants Kairišs
 • Ingus Zaharāns
 • Ervīns Veļķers
 • Iveta Kacēna

Agrita Luža

Sabiedrisko attiecību speciālists
agrita.luza [at] balvi.lv