Komisiju sēžu darba kārtība

Dzīvokļu komisijas priekšsēdētāja Rudīte Krūmiņa sasauc Balvu novada Dzīvokļu komisijas sēdi, kas notiks 2023.gada 31.maijā plkst. 14.00, Bērzpils ielā 1A, Balvos, 3.stāvā, sēžu zālē.

 1. Par J. B. iesnieguma izskatīšanu.
 2. Par Z. Š. iesnieguma izskatīšanu.
 3. Par A. K.  iesnieguma atkārtota izskatīšanu.
 4. Par L. G. iesnieguma atkārtota izskatīšanu.
 5. Par R. Č. iesnieguma izskatīšanu.
 6. Par J. S. iesnieguma izskatīšanu.
 7. Par I. A. iesnieguma izskatīšanu.
 8. Par K. B. iesnieguma izskatīšanu.
 9. Par R. B. iesnieguma izskatīšanu.
 10. Par I. A. iesnieguma izskatīšanu.
 11. Par A. Č. iesnieguma izskatīšanu.
 12. Par A. G. iesnieguma izskatīšanu.
 13. Par R S. iesnieguma izskatīšanu.