Komisiju sēžu darba kārtība

Dzīvokļu komisijas priekšsēdētāja Rudīte Krūmiņa sasauc Balvu novada Dzīvokļu komisijas sēdi, kas notiks 2024.gada 11.jūlijā, plkst. 14.00, ZOOM platformā.

Darba kārtībā:

 1. Par E. Z. K.iesnieguma izskatīšanu.
 2. Par A. A. iesnieguma izskatīšanu.
 3. Par R. P. iesnieguma izskatīšanu.
 4. Par R. B. iesnieguma izskatīšanu.
 5. Par T. R. iesnieguma izskatīšanu.
 6. Par A. K. iesnieguma izskatīšanu.
 7. Par L. M. iesnieguma izskatīšanu.
 8. Par L. J. iesnieguma izskatīšanu.
 9. Par L. P. iesnieguma izskatīšanu.
 10. Par V. K. iesnieguma izskatīšanu.
 11. Par N. M. iesnieguma izskatīšanu
 12. Par V. K. iesnieguma izskatīšanu.
 13. Par V. G. iesnieguma izskatīšanu
 14. Par Ā.P. iesnieguma izskatīšanu.
 15. Par J.Z. iesnieguma izskatīšanu.
 16. Par Z.K. iesnieguma izskatīšanu.