Komisiju sēžu darba kārtība

Dzīvokļu komisijas priekšsēdētāja Rudīte Krūmiņa sasauc Balvu novada Dzīvokļu komisijas sēdi, kas notiks 2024.gada 12.jūnijā plkst. 14.00, Bērzpils ielā 1A, Balvos, 3.stāvā, sēžu zālē.

Darba kārtībā:

 1. Par A. G. iesnieguma izskatīšanu
 2. Par V. B. iesnieguma izskatīšanu
 3. Par V. V. iesnieguma izskatīšanu
 4. Par V. I. iesnieguma izskatīšanu
 5. Par S.V. iesnieguma izskatīšanu
 6. Par I. K. iesnieguma izskatīšanu.
 7. Par Ē. Z. iesnieguma izskatīšanu
 8. Par A. N. iesnieguma izskatīšanu
 9. Par K. R. iesnieguma izskatīšanu
 10. Par E. K. iesnieguma izskatīšanu
 11. Par J. S. iesnieguma izskatīšanu
 12. Par I. S. iesnieguma izskatīšanu