Komisiju sēžu darba kārtība

Dzīvokļu komisijas priekšsēdētāja Rudīte Krūmiņa sasauc Balvu novada Dzīvokļu komisijas sēdi, kas notiks 2024.gada 6.martā plkst. 14.00, klātienē, 3.stāvā, sēžu zālē, Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā.

Darba kārtība:

 1. Par E. K. iesnieguma izskatīšanu.
 2. Par I. A. iesnieguma izskatīšanu.
 3. Par I. Ž. iesnieguma izskatīšanu.
 4. Par K. A. iesnieguma izskatīšanu.
 5. Par A. L. iesnieguma izskatīšanu.
 6. Par Ē. P. iesnieguma izskatīšanu.
 7. Par I. K. iesnieguma izskatīšanu.
 8. Par I. K. iesnieguma izskatīšanu.
 9. Par I. K. iesnieguma izskatīšanu.
 10. Par L. C. iesnieguma izskatīšanu.
 11. Par V. M. iesnieguma izskatīšanu.
 12. Par A. N. iesnieguma izskatīšanu.
 13. Par L. R. un M. R. iesniegumu izskatīšanu.
 14. Par R. S. iesnieguma izskatīšanu.
 15. Par A. G. īres tiesībām.