Karjeras izglītība
nap-es-esf.png

 Trešdien, 6. aprīlī, visā Latvijā norisinājās izglītības organizācijas “Junior Achievement Latvia” (JA Latvia) organizētais karjeras izglītības pasākums skolu jauniešiem Ēnu diena. Vadoties pēc “Junior Achievement Latvia” apkopojuma, ēnotājus šogad ar dažādām profesijām iepazīstināja 1827 ēnu devēji, kopumā piedāvājot 6362 vakances.

“Darba devējiem bija iespēja noteikt šī gada Ēnu dienas norisi - sagaidīt ēnas klātienē vai attālināti. Pārliecinoša priekšroka tika dota klātienei un tikai 2% no visām publicētajām vakancēm ir iespējams ēnot attālināti. Turklāt daudzas profesijas ēnot attālināti ir ļoti sarežģīti. Pēc klātienes šķiet ir noilgojušies arī skolēni, aptaujā, atbildot uz jautājumu par vēlamo nākotnes darba vietas formu, vairāk nekā puse norādīja, ka vēlētos strādāt tikai klātienē.,” teica “Junior Achievement Latvia” vadītājs Jānis Krievāns, iepazīstinot ar Ēnu dienu piedāvājumu.

Ēnu dienas mērķis ir veicināt skolēnu izglītības satura sasaisti ar reālo dzīvi, palīdzot skolēniem mērķtiecīgi plānot savu karjeru, izdarīt izvēli par savu nākotnes profesiju un atbilstoši sagatavoties darba tirgum. Darba devējiem savukārt tā ir laba iespēja veidot sava uzņēmuma atpazīstamību un piesaistīt nākamos kolēģus.

Šogad, projektā “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” nebija paredzētas finansējums, kas segtu skolēnu ēnotāju ceļa izdevumus nokļūšanai līdz konkrētam ēnu devējam, bet, tas nebija iemesls atteikties no ēnošanas.

Atbalstot ēnot gribētājus, Balvu Valsts ģimnāzijas komanda- direktores vietniece audzināšanas jomā Daina Mediniece un Balvu novada Izglītības pārvaldes pedagoģe-karjeras konsultante Lidija Ločmele, sadarbībā ar klašu audzinātājiem, uzrunāja Balvu novada pašvaldības darbiniekus, deputātus, uzņēmējus, pašnodarbinātos, skolēnu vecākus, iestāžu un uzņēmumu vadītājus, aicinot iesaistīties Ēnu dienas pasākuma.  Uz aicinājumu atsaucās trīsdesmit deviņi ēnu devēji, dodot iespēju 137 skolēniem kļūt par ēnotājiem.

Individuāli Ēnu dienā piedalījās 49% Balvu Valsts ģimnāzijas skolēnu. Savukārt septītās klases iepazina robežsarga- kinologa profesiju kopā ar kinologi Ligitu Ozoliņu un viņas četrkājaino draugu- suni Rango.

Kopā Ēnu dienas aktivitātes piedalījās 64% Balvu Valsts ģimnāzijas skolēnu, sadarbībā ar vienpadsmit skolēnu vecākiem.

 Vairāki Balvu Valsts ģimnāzijas skolēni izmantoja arī izglītības organizācijas “Junior Achievement Latvia” piedāvājumu un pieteicās ēnošanai izmantojot www.enudiena.lv piedāvātās vakances. Apstiprinājumu ieguva pieci skolēni: Annija Apine ēnoja dakteres Ā. Baranovskas ģimenes ārsta praksi, Alens Kuzņecovs- Valsts Probācijas dienesta darbiniekus Balvu nodaļā, Evelīna Dokāne- mārketinga projektu vadītāju klīniskā “Diamed”, Lauris Timofejevs- ugunsdzēsēju Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Balvu nodaļā, un, Beāte Apine ēnošanu veica AirBaltic Carparation.

Par iespēju piedalīties Ēnu dienas aktivitātēs, iepazīstot reālu darba vidi, ieklausīties profesionāļu stāstījumos, un, kaut uz brīdi ķļūt arī pašiem par ugunsdzēsējiem, juristiem, grāmatvežiem, deputātiem, frizieriem, konditoriem, kinologiem, datortīklu administratoriem, dizaineriem, sabiedrisko attiecību speciālistiem, inženieriem, ģimenes ārstiem, pediatriem, ķirurģiem, medmāsām, automehāniķiem, policistiem, pārdevējiem, uzņēmējiem, floristiem, žurnālistiem, gaismas un skaņu operatoriem, fizioterapeitiem, meža tehnikas vadītājiem, zemniekiem, veterinārārstiem, braukšanas instruktoriem, masieriem, horeogrāfiem, probācijas dienesta darbiniekiem, skaistumkopšanas speciālistiem, bibliotēkas darbiniekiem, tetovētājiem, grāmatvedības un ekonomikas konsultantiem, Balvu Valsts ģimnāzijas Ēnu dienu rīkotāju komanda un skolēni saka LIELU PALDIES:

 • Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Sergejam Maksimovam;
 • Balvu novada pašvaldības deputātei Aijai Mežalei;
 • Balvu pilsētas pārvaldes vadītājai Marutai Castrovai ;
 • Balvu novada pašvaldības Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītājam Viktoram Šļakotam un darbiniekiem;
 • Balvu novada pašvaldības Juridiskās nodaļas vadītājai Ilonai Blūmai un darbiniekiem;
 • Balvu novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājai Ilutai Jaunžeikarei un darbiniecēm;
 • Balvu novada pašvaldības Finanšu, plānošanas un centralizētās grāmatvedības nodaļas vadītājai Olgai Siņicai;
 • Ģimenes ārstei Līgai Kozlovskai;
 • Balvu novada PA "SAN-TEX" vadītājam Egonam Strumpem un darbiniekiem;
 • Balvu novada pašvaldības policijas priekšniecei Ritai Kravalei un darbiniekiem;
 • “AMATI print” vadītājai Elīnai Kaļvai;
 • IU “Caramella” vadītājai Dagnijai Vaickovskai;
 • SIA “SAPARDS” vadītājam Aivaram Avotiņam;
 • Kanisterapijas speciālistei Ingrīdai Supei;
 • Mākslinieku, amatnieku un mājražotāju studijas "Azote" vadītājai Gunitai Laicānei;
 • Picērijas “Zebra” vadītājai Kristīnei Ločmelei un darbiniecēm;
 • Ziemeļlatgales laikraksts “Vaduguns” žurnālistēm Irēnai Tušinskai un Marutai Sprudzānei;
 • Balvu slimnīcas vadītājai Marikai Jermaševicai un darbiniekiem;
 • Biedrības “Nāc un tusē!” vadītājam Ivaram Saidem;
 • Latvijas Valsts mežu darbiniekam Aivaram Dreimanim;
 • z.s. “Kotiņi” īpašniekam Aldim Ločmelim un darbiniekiem;
 • “Tako” autocentra vadītājam Tālim Korlašam;
 • Veterinārārstei Emeritai Graudumniecei;
 • Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Balvu daļas komandierim Alvim Romānam un komandai;
 • Autoskolas "Barons R" vadītājam Arvīdam Raciborskim;
 • Fizioterapeitam, masierim Oskaram Klijam;
 • Deju studija “Terpsihora” vadītājai Līgai Morozai –Ušackai;
 • Valsts Probācijas dienests Balvu nodaļas darbiniekiem, Aelitai Dimitrijevai;
 • IU “Inardi” vadītājai Intai Ozolai;
 • Skaistumkopšanas salona “Šarms” nagu kopšanas speciālistei Lindai Tokarevai;
 • Ziedu veikala TC “Planēta” īpašniecei Irinai Karuzinai;
 • Skaistumkopšanas salona “ Meraki”frizierei Viktorijai Babikai;
 • Robežsardzei- Kinoloģei Ligitai Ozoliņai un sunītim Rango;
 • Balvu centrālās bibliotēkas darbiniecēm Vitai Romanovskai, Gitai Paiderei un Inārai Bobrovai;
 • Tetovēšanas salona īpašniecei Kristīnei Pugačai;
 • Aivas “Male Art” maniķīra, pediķīra speciālistei Aivai Ceriņai;
 • SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra darbiniecei Lienei Ivanovai;
 • Apotheka aptiekas farmaceitei Aelitai Tučei;
 • Ģimenes uzņēmuma "Kureti Café” īpašniekam Edgaram Kaļvam.

Paldies skolēniem par ieinteresētību, pasākuma organizatoriem par sadarbību!

Informāciju Sagatavoja Balvu novada

 Izglītības pārvaldes pedagoģe-karjeras konsultante

Lidija Ločmele

 Aktivitāte tika īstenota programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.