Bērzpils pamatskola
Erasmus+ "Art and Nature" mobilitāte Bērzpils pamatskolā - dalībnieki

No 12. decembra līdz 14. decembrim notika Erasmus+ "Art and Nature" mobilitāte Bērzpils pamatskolā. Šoreiz tā norisinājās citādi- tiešsaistē. Tas bija jauns izaicinājums visām dalībvalstu - Latvijas, Vācijas, Spānijas, Itālijas un abām Austrijas- skolām. Saziņai tika izmantots Google Meet, padlet.com, whatsapp. 12. decembrī Bērzpils pamatskolas skolēni stāstīja par Latviju, Balvu novadu, Bērzpils pagastu un skolu. Noslēgumā visi iesaistījās diskusijā "The most beautiful places in our countries", kur katra dalībvalsts sagatavoja stāstījumu par trim skaistākajām vietām valstī, kuras noteikti vajadzētu apmeklēt.

13. decembra aktivitātes sākās ar Latgales Kultūrvēstures muzeja tiešsaistes lekciju "Ceramics of  Latgale". Par keramiku Latgalē stāstīja Renāte Niciporcika. Pēc virtuālas pastaigas pa muzejiem notika keramikas meistardarbnīca "Ceramics Christmas decorations", kuru vadīja Jolanta Dundeniece un Jānis Dundenieks. Dalībnieki veidoja Ziemassvētku rotājumus. 14. decembrī katra valsts iepazīstināja ar savām Ziemassvētku svinēšanas tradīcijām. Diena turpinājās ar meistardarbnīcu "Tradition Latvian Christmas Decoration- The Sun." To vadīja Irīda Maderniece. Noslēgumā notika Ziemassvētku koncerts. Projekta koordinatores Lolita Kokoreviča un Irīda Maderniece pateicas ikvienam, kurš palīdzēja un atbalstīja, bet īpašs paldies Jānim Zalānam gan par tehnisko nodrošinājumu, gan pasākuma moderēšanu.
Mobilitātes dalībnieki atkārtoti tiksies tiešsaistē janvārī.

Informācija: Lolita Kokoreviča, Bērzpils pamatskolas skolotāja, projekta koordinatore