Izglītība Stacijas pamatskola
Attēls

Piedāvātās izglītības programmas:

 • vispārējās pamatizglītības programma, kods 21011111;
 • speciālās  pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, kods 21015611;
 • speciālās  pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem, kods 21015811.

Interešu izglītība (pulciņi):

 • Tautu dejas;
 • Vizuāli plastiskā māksla;
 • Raibie roku darbi;
 • Muzikālais labirints;
 • Improvizācijas teātris;
 • Komandu sporta spēles.

Skolā darbojas internāts, pieejama  sporta zāle, datorkabinets, mācību un audzināšanas darbā pastiprināta vides izglītība, darbošanās Ekoskolu programmā. 

Informācija par jauno izglītojamo uzņemšanas laikiem vasaras mēnešos - darba dienās no plkst. 9.00 līdz 13.00, vēlams iepriekš sazināties ar skolas vadību. 

Kontaktinformācija:

 • Direktore Ruta Bukša, tālr. 26620641;
 • Vietniece izglītības jomā Inga Voiciša, tālr. 28375746.