Izglītība Tilžas pamatskola
Izglītības iestāde

Uzņem izglītojamos šādās izglītības programmās:

  • Vispārējās pirmsskolas izglītības programma, kods 01011111;
  • Pamatizglītības programma, kods 21011111;
  • Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar jauktiem attīstības traucējumiem, kods 01015611;
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem, kods 21015611;
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem, kods 21015811;
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem garīgās attīstības traucējumiem, kods 21015911.

Iespēja darboties interešu izglītības programmās: vokālais ansamblis, koris, šahs, debates, novadpētniecība, sporta spēles, kokapstrāde.

Skolā ir: internāts, sporta laukums, rotaļu laukums, bibliotēka, datorklase, iespēja darboties Skolēnu padomē, Jaunsargu organizācijā.

Skolas vērtības: Cieņa, kvalitāte, līdzatbildība.

Skolas adrese: Tilžas pamatskola, Raiņa iela 15, Tilža, Tilžas pagasts, Balvu novads, LV-4572.

Kontaktinformācija: e-pasts: tilzapsk@balvi.lvtālruņi: 64563865, 29498432.

Gaidām Tevi savā pulkā Tilžas pamatskolā!