Pašvaldība
Informatīvajā sanāksmē tiekas iestāžu vadītāji

Trešdien, 29.novembrī Baltinavas pagasta pārvaldē notika kārtējā ceturkšņa, šajā gadā pēdējā, Baltinavas iestāžu vadītāju sanāksme. Tāpat kā iepriekšējās sanāksmēs, iestāžu vadītāji īsumā iepazīstināja kolēģus ar aktualitātēm savās iestādēs.

Pagasta pārvaldes vadītāja Sarmīte Tabore pastāstīja, ka pagasta pārvaldes tehniskie darbinieki strādā pie teritorijas attīrīšanas no sniega, gatavojas teritorijas uzpošanai un rotāšanai Ziemassvētkiem. Ir noskatīta Ziemassvētku egle, kura gaida braucienu no meža līdz pagasta pārvaldei. Sarmīte Tabore informēja par to, ka  sieviešu biedrība “Vaivariņi”, sadarbībā ar pagasta pārvaldi, ņemot vērā iedzīvotāju iniciatīvu, ir iesniegusi divas idejas līdzdalības projektiem. Lielākais gandarījums ir par to, ka notiek sadarbība ar ASV vēstniecību – ASV bruņoto spēku pavēlniecības Eiropā (EUCOM) humānās palīdzības projekta ideju sagatavošanā bijušās Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas ēkas piebūves telpu atjaunošanai un lokālās apkures sistēmas ierīkošanai, Baltinavas vidusskolas mācību programmu īstenošanai šajās telpās.

Kā vienu no sāpīgākajām problēmām pagasta vadītāja minēja VAS “Latvijas pasts” pieņemto lēmumu par pakalpojuma sniegšanas formāta maiņu Baltinavas pagasta iedzīvotājiem. No 2023.gada 27.decembra pasts pāriet uz pakalpojuma formātu – pasta pakalpojums pēc klienta pieprasījuma klienta norādītajā adresē. Tas nozīmē, ka pasta nodaļa Baltinavā no 27.decembra nedarbosies.

Tāpat bažas rada ceļu attīrīšana no sniega. Pašvaldība nevar veikt attīrīšanu no sniega privātajos un iebraucamajos celiņos, servitūta ceļos- šajā gadījumā iedzīvotājiem jāvienojas ar zemniekiem vai citām personām. Pašvaldības ceļi tiks tīrīti prioritārajā secībā, ņemot vērā skolēnu pārvadājumus, ceļu izmantošanas intensitāti, lauksaimniecības nozares specifiku, nodrošinot piena ražošanas saimniecībām produkcijas transportēšanu. Vadītāja informēja, ka Baltinavas ciema ielas jau ir tīrītas divas reizes, no pašvaldības ceļiem ir tīrīts autoceļš Briežuciems- Baltinava, jo šim ceļam ir augstāka uzturēšanas klase, kursē sabiedriskais transports un tas ir skolēnu pārvadājumu maršruts.

Bibliotēkas vadītāja Ināra Bubnova pastāstīja, ka Baltinavas bibliotēka veiksmīgi izgājusi akreditāciju. Uz doto brīdi tiek veidota Baltinavas amatnieku – Aijas Keišas, Anitas Kašas un Valentīnas Daukstes izstāde Ziemassvētku noskaņās.

Muzeja vadītāja Antra Keiša priecājās, ka siltināšanas projekta realizācijā darbi veiksmīgi iet uz priekšu un drīzumā projekts tiks pabeigts, varēs iekārtot muzeju darbam.

Baltinavas vidusskolas direktors Imants Slišāns pastāstīja, ka skolēni aktīvi piedalās olimpiādēs un sporta sacensībās, skolēni guvuši labus rezultātus volejbola sacensībās. Tāpat Imants Slišāns sniedza informāciju par darbu, kas notiek pie skolu tīkla sakārtošanas, norādot, ka ir ļoti daudz neskaidrību gan par kritērijiem, gan par termiņiem.

Daiļdārzniece Marīte Slišāne norādīja, ka tagad visi spēki tiek novirzīti sniega tīrīšanas organizēšanai un idejām Baltinavas ciema teritorijas izrotāšanai Ziemassvētkiem un Jaunajam gadam.

Mūzikas un mākslas skolu sanāksmē pārstāvēja Aira Sekace.

Sanāksmes noslēgumā visi iestāžu vadītāji izteica viedokli, ka šādas tikšanās ir nepieciešamas arī nākamajā gadā.

Sarmīte Tabore

Baltinavas pagasta pārvaldes vadītāja
baltinava [at] balvi.lv